Avaleht Majandus Bigbanki tunnustati vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgisega
Bigbanki tunnustati vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgisega

Bigbanki tunnustati vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgisega

Kadri Simson ja Kaido Saar
Foto: Kalev Lilleorg

Vastutustundliku Ettevõtluse Galal tunnustati laenudele spetsialiseerunud Bigbank ASi hõbemärgisega. Kuld-, hõbe- või pronksmärgise sai kokku 56 Eesti ettevõtet. Ettevõtted kandideerisid kahes kategoorias, milleks olid mikro- ja väikeettevõtted ning suured ja keskmised ettevõtted, kelle hulka kuulus ka Bigbank.

„Vastutustundlik ettevõtlus nõuab eelkõige majanduslike trendidega arvestamist ning tulevikku suunatud otsuseid – hea tulemuse saamiseks ei piisa üksnes heast müügist, vaid see eeldab ka oma tegevuse laiema mõju analüüsimist nii klientide, töötajate kui ka ühiskonna lõikes,“ rääkis Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Tuleviku ettevõtlus on loomulikult innovaatiliste lahenduste ja pideva arengu otsinguid täis tee, kuid selle saavutamise alustaladeks on peamiste huvigruppide rahulolu, ainult finantsnäitajatele keskendudes võib kasvutrend kiiresti negatiivseks pöörduda.”

„Ettevõtluse eesmärk ei ole üksnes kasumi teenimine, vaid ka inimeste ja ühiskonna heaolu kasvatamine,” sõnas Kaido Saar. „Usume, et Eesti ettevõtetel on suur roll meie ühise elu paremaks muutmisel. Oleme püüdnud seda teha ka Bigbankiga ning tunnustuse saamise üle on meil suur rõõm.”

Vastutustundliku ettevõtluse indeks eristab kahte ettevõtete suuruskategooriat, sest mida suuremad on ettevõtted, seda ühtlasemad on korraldajate hinnangul erinevate valdkondade keskmised näitajad – ettevõtte suurusega koos kasvab ka keskmine saadav skoor.

Keskmiste ja suurettevõtete tulemuste väikesed erinevused statistikas sõltuvad eelkõige sellest, kas nad ekspordivad ja kas nad toodavad. Eksportivad ettevõtted said keskmiselt veidi enam punkte kui ettevõtted, kes ei ekspordi. Eksportivad ettevõtted on reeglina ühtlaselt tugevad kõigis indekseeritavates valdkondades. Tootmisettevõtted said keskmiselt veidi enam punkte kui ettevõtted, kes tootmisega ei tegele.

Kaido Saare sõnul annab tunnustusele lisakaalu see, et ettevõtteid võrreldakse antud indeksites reaalsete praktikatega, mitte pelgalt paberil sõnastatud ideaalidega. Osalemise tingimusi ajakohastatakse järjepidevalt, et see kajastaks hetkel aktuaalseid teemasid ja valikuid, mida teevad teised Eesti ettevõtted tunnustuse saanute eeskujul. Seepärast võib samade tegevuste eest saada erinevatel aastatel indeksis ka erineva tulemuse.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koondab ja arendab Eestis jätkusuutlikku ettevõtlust alates 2005. aastast ning tänaseks on foorumis 62 liiget. Kuld-, hõbe- ja pronksmärgis ning sellega kaasnev sertifikaat antakse ettevõttele, mis arvestab oma põhitegevuses keskkonnamõjusid, panustab ühiskonda, arendab töökeskkonda, turundab ja tarnib ühiskondlikku mõju silmas pidades ning hoiab juhtimises ja strateegiate koostamises meeles laiemat pilti, et luua oma tegevusega lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks põhineb General Reporting Inititative (GRI) koostatud ülemaailmsetel standarditel ning sellega seoses on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi koostööpartnerid näiteks EAS, EBS, Justiitsministeerium, Tööinspektsioon, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Mitmekesisuse Kokkulepe, MTÜ Mondo, ja Eesti Personalijuhtimise Ühingust PARE.