Avaleht Majandus Eesti äriõigus muutub paindlikumaks
Eesti äriõigus muutub paindlikumaks

Eesti äriõigus muutub paindlikumaks

õiguslik tasakaalAlates 1. juulist kehtima hakkav äriseadustiku muudatuste pakett lähendab Eesti äriõigust USA omale: muuhulgas muutub paindlikumaks osaühingute võimalus kaasata kapitali ning seadustatakse elektroonsete suhtlusvahendite kaudu nõukogu otsuste tegemine, kirjutavad KPMG Advokaadibüroo vandeadvokaadid Risto Agur ja Karen Root juhtimisajakirja KPMG Foorum värskes numbris.

Osanikele eri- ja eelisõigused

Peagi jõustuvate muudatuste kohaselt on osanikele antud vabad käed osaühingu põhikirjas osade või osanike eriõiguste kujundamiseks. „Näiteks võib osanikele anda vetoõiguse või panna otsuse vastuvõtmise sõltuma teatud osanike nõusolekust. Eriõigus võib väljenduda ka eelisõiguses kasumi jaotamisel või likvideerimishüvitise väljamaksmisel. Eelisõigused võivad tähendada ka õigust valida ametisse ühingu juhatuse või nõukogu liikmeid,“ tutvustas Agur.

Rooti sõnul muutub paindlikumaks oma osade omandamise regulatsioon, mis aitab kaasa juhtkonnale või võtmetöötajatele suunatud optsiooni- ja tagasiostuprogrammide võimaldamise.

Paindlikum kapitali kaasamine

„Seadusemuudatustega kaob kehtiv range nõue, et potentsiaalset investorit peab nimepidi teadma juba osakapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel,“ selgitas Root. Äriseadustiku muudatus võimaldab osakapitali tingimuslikku suurendamist vahetusvõlakirjade väljalaskmise teel, samuti osaühingu nõukogule või juhatusele osakapitali suurendamise või osade märkimise õiguse andmist osanike poolt eelnevalt määratud tingimustel.

Efektiivsem suhtlus hoiab kokku aega

„1. juulist on nõukogu koosolekul osalemine telefoni või video teel seaduslik, lisaks võib nõukogu liige anda oma hääle nõukogu otsusele ka elektronkirja teel. Jõustuvad muudatused on väärtuslikud just neile äriühingutele, kelle nõukogu liikmed elavad välismaal,“ selgitas Root.

„Uute võimaluste kasutamiseks on reeglina vaja teha osanike otsus ja vajadusel muuta ühingu põhikirja. Ühtlasi võimaldavad kirjeldatud muudatused suuremas ulatuses kehtestada põhikirjaga neid kokkuleppeid, mis on juba kehtestatud osanike lepinguga,“ lisas Agur.

Artikkel ja teised KPMG Foorumi lood on täismahus loetavad KPMG veebilehe aadressil. Väljaanne jõuab Eesti juhtivate ettevõtete ja organisatsioonide juhtide töölauale.