Avaleht Majandus Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele
Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele

Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele

Toomas Tamsar
Foto: Raigo Pajula

Kümned Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed toetavad igal aastal tudengeid, õppureid ja teadlasi rahaliste stipendiumitega, aidates nõnda kaasa Eesti majandusele oluliste valdkondade arengule, igal aastal saab stipendiumi enam kui sada inimest.

Eesti Tööandjate Keskliit tänab kõiki ettevõtteid ja erialaliite, kes õppuritele stipendiumeid pakuvad ja kutsub teisigi sama tegema, et tõsta just nende erialade mainet, kus tööjõupuudus suur või mille arendamine on Eesti majanduse konkruentsivõime tõstmiseks eriti oluline.

Tööandjate keskliidu 100. juubeliaasta puhul kogus keskliit kokku erinevad stipendiumid, mida erasektori tööandjad annavad. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on hea meel näha, et aasta aastalt tuleb juurde vastutustundlikke ettevõtteid, kes noorte õpinguid, doktorantide teadustööd või oma töötajate enesetäiendamist rahaliselt toetavad.

“Süvenev tööjõu puudus ja tõdemus, et tööandjate vajadused käivad tahes tahtmata haridussüsteemi muutustest ees, paneb ettevõtteid aina enam ise panustama. On see siis oma valdkonnas teadustööde tegemise toetamiseks, tublide tudengite ergutamiseks või olemasolevate töötajate tasemeõppes osalemise motiveerimiseks – ettevõtete ja koolide koostööst võidavad kahtlemata kõik osapooled,” ütles Tamsar. “Ühelt poolt on selle taga tööandjate praktiline mure töötajate järelkasvu pärast. Teisalt aga soov panustada andekate ja pühendunud noorte tulevikku ning Eestis antava hariduse kvaliteeti.”

AS Balbiino on varem koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga andnud välja iga-aastast stipendiumi piimanduse eriala silmapaistvatele tudengitele. Nüüd lõi ettevõte õppestipendiumite fondi, et toetada TTÜ toidutehnika ja tootearenduse tudengite pühendumist õpitavale erialale ja edaspidist soovi ennast ka õpitud erialal rakendada. “Miks ei võiks nad teha siis juba Balbiino meeskonnas,” ütles ettevõtte personalijuh Ly Mazurtshak. “Vähemtähtis ei ole muidugi ka meie enda töötajate pidev areng. Loodetavasti innustab stipendiumi saamise võimalus ka meie enda spetsialiste edasi õppima ja enda kompetentsust tõstma magistriõppes.”

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) annab stipendiume oma valdkonnas silma paistnud õppuritele juba mitmendat aastat. Toetust saab 13 hotelli- või toitlustuseriala õpilast, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis, samuti tunnustatakse juhendajaid. “Stipendiumi saajad on ka hea õppeedukusega ning arenenud distsipliinitundega noored, kes osalevad kooli ürituste organiseerimisel ning tunnevad süvendatud huvi oma eriala vastu,” ütles EHRLi tegevjuht Maarika Liivamägi. “Meie jaoks on see suurepärane võimalus anda selge signaal, et noored on väga oodatud meie sektorisse tööle ning nende pingutusi õpingute ajal on märgatud. Stipendiumite üritusel osalevad mitmete hotellide personalijuhid ja hotellide juhid, mis on omakorda võimalus tööandjatel ja noortel kohtuda ning tuleviku töösuhteid luua.”

Swedbank annab igal aastal kümneid stipendiume. Tehakse koostööd ülikoolidega, et toetada järelkasvu ja tulevikukompetentside arendamist peamiselt majanduse, IT ja matemaatika valdkondades. Lisaks erinevate stipendiumitele lüüakse kaasa ka õppekavade loomises, antakse loenguid ning pakutakse praktikavõimalust Swedbankis igal aastal enam kui sajale tudengile. “Meie soov ja eesmärk on Eesti hariduselu edendamisele õlg alla panna ning tagada pangandusvaldkonna jätkusuutlikkuseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine,” ütles Matt. “Lisaks toetame stipendiumitega meie oma töötajate õpinguid. Soovime sellega aidata töötajaid enese arendamisel ja anda neile pangas töötamiseks pikaajalise perspektiivi. Õppimine ja areng annavad uusi oskusi ja tõstavad motivatsiooni. Nii saame organisatsioonina vastu pädevama ja motiveerituma töötaja.”

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul on ettevõtte jätkusuutlikkuses olulisel kohal insenertehniline kompetents ja järelkasv. “Toetame insenerierialade järelkasvu Eesti Energia stipendiumiprogrammide kaudu ning aitame kaasa noorte mitmekülgsele arengule läbi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi ja praktikavõimaluste loomise. Iga-aastaselt osaleme ka Tagasi kooli algatuses, kus jagame noortega oma teadmisi energeetikast. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii ettevõtte kui ka kogu ühiskonna tulevikku,” lisas Tiina Drui.

Tutvu lähemalt stipendiumitega SIIN!