Avaleht Toode HEA TEADA! Autorendi tingimused muutuvad tarbijale selgemaks ja õiglasemaks
HEA TEADA! Autorendi tingimused muutuvad tarbijale selgemaks ja õiglasemaks

HEA TEADA! Autorendi tingimused muutuvad tarbijale selgemaks ja õiglasemaks

Foto: ajakiri Golf / Kertin Vasser
Foto: ajakiri Golf / Kertin Vasser

Viis suurt autorendifirmat, Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz ja Sixt, nõustusid üle vaatama oma teenuste tingimused, et tagada tarbijale parem selgus ja õiguste kaitse. Muudatuse eestvedajad on Euroopa Komisjon ja riiklikud tarbijakaitseametid.

„Peamiselt on tähelepanu all tingimused, mis puudutavad kindlustust ning kütusepaagi täitmise võimalusi, õiglasemat kahjukäsitlust ning hindade läbipaistvust,“ kommenteeris tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa-Tammaru.

Autorendi ettevõtted parandavad hinnakujunduse läbipaistvust veebis tehtava broneeringu korral – tarbijale peab olema kättesaadav kogu info kohustuslike tasude ja vabatahtlike lisavõimaluste kohta, teenuse tingimuste ja nõuete kohta, sealhulgas tagatisrahaga seonduv. Tarbija peab saama ka rohkem infot kindlustuse kehtivuse, tingimuste ja hinna kohta – millistel juhtudel kindlustus katab võimaliku tekitatud kahju ning millistel mitte. Selgust vajab ka auto tankimisega seonduv.

Täpsustatakse auto vastuvõtmise ja üleandmise korda, et oleks võimalik paremini välja selgitada, millised vead on tekitatud rentniku enda poolt ja millised vead olid autol juba varasemalt enne, kui tarbijalt küsitakse selle eest raha. Samuti tuleb sellised tehnilised vead õiglaselt hinnastada. „Näiteks oli juhtum, kus tarbija maksis auto kättesaamisel tagatisraha 600 eurot ning tema rendiperioodi ajal tekitas keegi kolmas isik autole üliväikese kriimu, mille korrastamine maksis tegelikult alla 100 euro. Tarbijalt aga võeti selle eest kogu 600-eurone tagatisraha ning ettevõte selgitas, et nii on ju lepingus kirjas,“ selgitas Vaksmaa-Tammaru.

Teenuste tingimuste ülevaatamine on tingitud tarbijate pöördumistest Euroopa tarbija nõustamiskeskuste poole. „Autorenti puudutavate pöördumiste arv on viimase kahe aasta jooksul märgatavalt tõusnud. 2012. aastal pöörduti EL tarbija nõustamiskeskuste poole 1050 juhtumiga seoses autorendiga, 2014. aastal küündis see tervelt 1750 juhtumini,“ lisas Vaksmaa-Tammaru.
Autorendifirmade teenuste tingimused peaksid saama korrastatud 2015. aasta lõpuks.

Autode rentimine Euroopas

Kaasaegse puhkusega käib sageli kaasas auto rentimine sihtkohas, et kohalike vaatamisväärsustega omal käel tutvuda ning mõnusalt aega veeta. Sageli on auto rentimine välismaal viibides ka vältimatu, sest see võib olla ainsaks mõistlikuks võimaluseks ühest kohast teise liikumisel. Kuigi auto rentimine on tarbijaile tehtud väga lihtsaks ja mugavaks, nõuab antud tehingu vormistamine suurt tähelepanelikkust. Nimelt on paljud tarbijakaebused seotud just auto rentimisel tekkinud probleemidega, mida tegelikkuses oleks saanud vältida.

Enne auto rentimist

Enne ühe konkreetse rendifirma kasuks otsustamist, uurige erinevate rendiauto pakkujate hinnakirju ning tingimusi. Ei tasu autot rentida esimesest ettejuhtuvast firmast.  Veenduge, et Te vastate rendifirma poolt juhile kehtestatud tingimustele. Osad rendifirmad ei rendi autosid alla 25-aastastele isikutele või tuleb noorematel juhtidel maksta kõrgemat hinda ehk noore juhi lisatasu. Samuti võib esineda piiranguid juhiloa kehtivuse osas, nt nõutakse vähemalt 2-aastast sõidustaaži.

Teavet erinevate autorendifirmade ning –hindade kohta tasub küsida ka hotellist, kus peatute või pakettreisi puhul kohalikult reisiesindajalt. Samas tasub võimalusi uurida ka omal käel otse sihtkohas asuvatest teeninduspunktidest. Tasub teada, et:

 • hindade erinevused tulenevad tavaliselt hooajast, autorendipunkti asukohast ning konkurentsi tihedusest.
 • autorendifirmad teevad erinevaid eripakkumisi – nädalavahetuse-, eelbroneerimise-, jms eripakkumised võivad rendi lõpphinda tublisti kahandada.

Rendiauto broneerimine Interneti vahendusel

Kui otsustate rendiauto broneerida Interneti vahendusel, tuleb tähelepanu pöörata järgnevale: 

 • Olge valmis selleks, et Interneti-broneeringuga kokkulepitud hinda võidakse auto kättesaamisel ning rendilepingu vormistamisel suurendada.
 • Hinnatõusu põhjuseks võib olla asjaolu, et esialgne hind ei sisalda kindlustust või muud lisanduvat tasu.
 • Kokkulepitud tasule võivad lisanduda ka näiteks kohalikud maksud, turvatool lastele, õigus kasutada teist juhti, GPS-seadme olemasolu jms.
 • Hinnamuutuse vältimiseks täpsustage broneerimisel kindlasti üle, mida hind sisaldab ning kas antud hind kehtib ka sellel maal, kust te auto kätte saate või on sealsed hinnakirjad erinevad, nt seoses käibemaksu lisandumisega alles tehingu lõplikul vormistamisel.

Mis võivad lisaks kütusekulule mõjutada autorendi hinda?

 • noore juhi lisatasu või lisajuhi kasutamine;
 • kui autot ei tagastata samasse rendipunkti, kust see laenutati;
 • kui auto tagastatakse väljaspool tööaega;
 • kui soovitakse autosse eraldi lasteistet või muid lisaseadmeid;
 • kui ületatakse riigi piir;
 • kui auto tagastatakse tühja paagiga, võib selle eest rendifirma nõuda sootuks suuremat hinda, kui oleks
 • maksnud auto tankimine tanklas;
 • autole teie valduses olnud ajal tehtud liiklus- või parkimistrahvid ning tekitatud vigastused;
 • mõnel puhul on läbitavate kilomeetrite arv piiratud ning kilometraaži ületamise puhul tuleb samuti maksta lisatasu.

Olge lepingut sõlmides tähelepanelik!

Arvestades, et autot renditakse kõige sagedamini just teises riigis viibides, on rendilepingud seetõttu enamasti ka võõrkeelsed. Samuti ei eksisteeri autorendilepingute osas Euroopa Liidu tasandil spetsiaalset regulatsiooni, millest rendifirmad on kohustatud lähtuma nagu see on kehtestatud näiteks pakettreiside või Interneti teel sooritatavate ostude puhul. Seega lugege kõik lepingus sätestatu hoolega üle ning kõikvõimalike arusaamatuste või lisaküsimuste korral küsige klienditeenindajalt abi.

Ärge kirjutage alla lepingule, millest te täielikult aru ei saa! Võtke endale aega leping üle lugeda ja küsige lisaküsimusi iga punkti osas, mis jääb arusaamatuks või on kahetimõistetav. Ärge visake lepingu koopiat ära, ega unustage küsida makset tõendavat dokumenti!

Reeglina nõuavad rendifirmad krediitkaardi andmeid, et Teie arvelt renditasu vastavalt vajadusele maha võtta. Seega olge valmis selleks, et Teie arvelt võidakse broneerida lisaks kokkulepitud autorendimaksumusele ka tagatisraha juhuks kui autoga midagi juhtub (nt täiendavad 20% rendi hinnast). Arvestage, et täiendavalt broneeritud summa võidakse Teie arvel vabastada alles päevade möödudes peale auto tagastamist. Olge valmis ka selleks, et juhul kui Teie krediitkaardil ei ole piisavalt vaba limiiti, võib rendifirma keelduda autot kliendile rentimast. Hoidke alles kõik tšekid ja lepingud, mis tõestaksid kokkulepitud/makstud summat ning on aluseks tagatisraha tagasi nõudmisel.

Lepingus on tähtis pöörata tähelepanu kindlustust puudutavale osale 

Väga oluline on pöörata lepingu lugemisel tähelepanu kindlustust puudutavale osale ehk rendilepingule lisatavale kindlustuslepingule ning veenduda autokindlustuse olemasolus, kehtivuses ja summas! Kindlustusfirmade vastutus erineb riigiti väga palju. Tavaliselt kehtib autorendi puhul vaid kõige üldisem kindlustus, mis ei pruugi katta eriolukordades tekkinud kahjusid. Täpsustage, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti. Kui kindlustuskaitse on nõrk, küsige lisakindlustuse võimaluste kohta.

Pöörake tähelepanu tankimist puudutavatele regulatsioonidele lepingus. Kui tagastate auto tühja paagiga, võib sellega kaasneda trahv. Täis paagiga auto tagastamisel hoidke kindlasti alles tankimist tõendav dokument, et võimalikke vaidluste korral tõendada, et tagastasite auto täispaagiga. Kui rendi vormistamisel võeti teil tagatisraha ka kütusekulude katteks ning te tagastate auto täis paagiga, jälgige, et Teile makstaks vastav tagatisraha tagasi.

Kui plaanite rendiautoga sõita välja selle riigi territooriumilt, kus auto renditi, jälgige, kas leping lubab Teil seda teha ja kas kindlustus kehtib ka sellisel juhul.

Täpsustage auto tagastamisega seonduvat – millal on rendifirma teeninduspunktid avatud, et saaksid auto tagastada nii, et see vaadatakse ettevõtte esindaja poolt üle Teie juuresolekul, et fikseerida auto korrasolek.
Pange tähele, et reeglina võivad rendiautot juhtida ainult rendilepingus märgitud isikud, vastasel juhul kindlustused ei kehti.
 
Rendiauto kättesaamisel 

Rendiauto kättesaamisel vaadake auto väga põhjalikult nii seest kui väljast üle. Kõikidest vigastustest (isegi kriimustused autokerel), mille avastate auto kättesaamisel, kuid mida ei ole rendilepingus fikseeritud, peaksite enne auto kasutama hakkamist rendifirmale teada andma ning nõudma, et need kirjalikult vormistataks. Võimalusel tasub vigastusi ka pildistada. Kontrollige, palju on paagis kütust.

Mida teha õnnetuse korral?

Kui satute rendiautoga õnnetusse, tegutsege täpselt rendilepingus toodud juhiste kohaselt.

 • Teavitage õnnetusest viivitamatult rendifirmat.
 • Tõsiste õnnetuste puhul ärge võtke arvesse kolmandate isikute soovitusi või ärge tegutsege enne, kui kohale on jõudnud politsei.
 • Kui autole on põhjustatud vigastusi, ärge laske neid ilma rendifirmaga kokku leppimata parandada.

Mida tuleb silmas pidada auto tagastamisel?

Auto tagastamisel tuleb auto nii seest kui väljast hoolega koos rendifirma esindajaga üle vaadata ning kindlasti vormistada üleandmisakt, kus sätestatakse auto seisukord. Kui üleandmisaktis jäetakse mõned kohad täitmata, kriipsutage need enne allkirjastamist läbi, et hiljem ei saaks sinna midagi lisada.

Proovige vältida auto tagastamist väljaspool rendifirma tööaegu! Juhul, kui tagastate auto peale rendifirma tööpäeva, ei ole Teil võimalik nõuda, et ettevõtte esindaja saaks koos teiega auto üle vaadata ning fikseerida auto seisukorra (kas paak on kütust täis, kas autol on vigastusi, kas kõik autos olnud esemed, nt turvatool, on alles jne). Sellistel juhtudel olge valmis selleks, et Teile võidakse esitada arve auto vigastuste kohta, mida Te ei ole autole põhjustanud.

Kui autol esinevadki vigastused, millele autorendifirma viitab, kuid mida Te ei ole tekitanud, võivad need olla tekkinud sel ajal kui auto oli Teie poolt kokkulepitud kohta jäetud ning firma esindaja ei olnud autot veel kätte saanud. Paraku ei ole Teil kuidagi võimalik tõendada, et neid vigastusi ei esinenud autol nii kaua kuni see oli teie valduses. Seega tasuks selliseid olukordi vältida.

Olge teadlik, et sageli sisaldavad rendilepingud sätet: “Kõikvõimalike vigastuste eest, mis on autole tekitatud ajal, mil see ei olnud enam tarbija valduses ega veel autorendifirma valduses, vastutab tarbija”. Seega olete Te selle tingimusega allkirja andes nõustunud.

Kaebuse esitamine 

Kui Teil on pretensioone autorendifirmale ja tegelikkuses on teie krediitkaardilt võetud maha summasid ilma selgete põhjendusteta, nt süüdistatakse Teid autole vigastuste tekitamises või võetakse maha kütuse raha, kuigi te tagastasite auto täis paagiga, tehke ettevõttele koheselt kirjalik kaebus. Kaebuses märkige selgelt omapoolne nõue ja lahendus olukorrale. Ärge kunagi lisage kaebusele originaale lepingust, tšekkidest vms.

Allikas: Ecc.ee