Avaleht Majandus Kliendid on Omniva kaubamärgi hästi vastu võtnud
Kliendid on Omniva kaubamärgi hästi vastu võtnud

Kliendid on Omniva kaubamärgi hästi vastu võtnud

Omniva logoKliendid on Eesti Posti uue rahvusvahelise kaubamärgi Omniva hästi vastu võtnud ning 81% inimestest on selle kaubamärgiga tuttav, selgub meediaagentuuri Inspired Universal McCann poolt läbi viidud uuringust.

Uuringu käigus küsitletud inimeste hulgas oli aidatult tuntuim postiteenuse osutaja Eestis Eesti Posti postkontor, mille tuntus oli 93%, Omniva tuntus oli 81%.

Arvestades rebrandingut ja seda, et Omniva oli küsitluse läbiviimise ajal olnud turul vaid mõned kuud, on Omniva kogutuntus uuringu läbiviijate hinnangul väga kõrge. Omnivat teab spontaanselt kõige paremini 34-44aaastaste inimeste sihtrühm. Samuti teavad Omnivat eestlased spontaanselt oluliselt paremini kui mitte-eestlased.

„Väga paljude tarbijate jaoks on Omniva esimesena meenuv teenusepakkuja logistika valdkonnas. See näitab, et meie kaubamärgi muudatus on tarbijale arusaadav ja loogiline,“ nentis Omniva brändijuht Tiia Schapel.

Lühikese ajaga on Omniva kaubamärk inimeste mälus tugevalt juurdunud ning see annab Schapeli hinnangul tunnistust, et uut kaubamärki tutvustades valiti ettevõttes õige suund ning suudeti see ka tarbijani viia.

Uuringu käigus küsitleti 554 inimest. Uuring viidi tänavu septembris läbi veebiintervjuudena (CAWI). Küsitleti 18-69-aastaseid internetikasutajaid.

Eesti Post võttis tänavu 2. juunil kasutusele uue rahvusvahelise nime Omniva, mis märgistab ettevõtte logistikalahendusi ja tegevust Balti koduturul. Eesti Posti kaubamärk tähistab teenusekanali kaubamärgina postkontoreid ja kirjakandjaid ning ettevõtte juriidilist nime Eestis. Uue kaubamärgi kasutuselevõtt oli seotud ettevõtte rahvusvahelistumisega ja koduturu laienemisega Eestist Lätti ja Leetu. Uuel kaubamärgil põhineva ühtse nime alla koondati kõik tütarettevõtted nii Eestis kui ka piiri taga.