Avaleht Majandus KOGU PROGRAMM TASUTA! Tallinna Ettevõtluspäev pakub kasulikku kuulamist nii ettevõtjale kui spetsialistile
KOGU PROGRAMM TASUTA! Tallinna Ettevõtluspäev pakub kasulikku kuulamist nii ettevõtjale kui spetsialistile

KOGU PROGRAMM TASUTA! Tallinna Ettevõtluspäev pakub kasulikku kuulamist nii ettevõtjale kui spetsialistile

Digital StillCameraHomme toimub Tallinna Ettevõtluspäev – programmi mahub ühtekokku 50 erinevat loengut, seminari, koolitust ja töötuba. Kogu ettevõtluspäeva programm on tasuta ja seega tasub kasutada võimalust värskendada nii teadmisi kui kontakte. Registreerida saab Tallinna Ettevõtluspäeva kodulehel ettevotluspaev.tallinn.ee.

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab tänavu juba 12. ettevõtluspäeva, mis on ettevõtjate ja spetsialistide seas väga hinnatud ja oodatud üritus – mitmete seminaride kohad täituvad mõne tunniga.

Sel aastal on ettevõtluspäeva läbiv teema „julgus eristuda“, mis käsitleb ettevõtlust uute konkurentsieeliste leidmise ning lisandväärtuse loomise vaatevinklist, hõlmates nii näiteid ja soovitusi äriideede turuvõimaluste leidmiseks, ambitsioonikate ärimudelite rakendamiseks kui sektorispetsiifilisi teadmisi ettevõtte kasvu tagamiseks.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kutsub kõiki ärksaid ja ettevõtlikke linlasi ettevõtluspäevast osa saama. „Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas räägitakse ja rõhutakse üha rohkem nö. peavooluga kaasaskäimisest ja selle järgimisest, jättes tahaplaanile erisused ja eripärased tegevused, või siis räägitakse neist sageli kui alternatiivsetest tegevustest. Ent ideede genereerimisel ja nende ellu viimisel või oma väikese ettevõtte rajamisel ei aita ainuüksi peavooluga kaasaskäimisest – selleks tuleb peavoolus ka silma paista, eristuda teistest ning eeskätt on selleks julgust vaja,“ märkis Sarapuu. „Niisiis keskendubki  ettevõtluspäev eristumisele – jagatakse häid nippe ja kogemusi nii turunduse, personali jne. vallas.“

6. oktoobril on ettevõtluspäeva keskuseks Viru Konverentsikeskus ning ka fuajeesse on üles seatud infolauad, kus saab suhelda erinevate ettevõtete esindajatega. Programm on väga mitmekesine ja suunatud erinevate valdkondade ettevõtjatele ja spetsialistidele.

Kogu programmiga saab tutvuda ja registreerida Tallinna Ettevõtluspäeva kodulehel ettevotluspaev.tallinn.ee Vajalik on eelnev registreerumine, osalemine on tasuta!

Ettevõtluspäevale järgneb kolmapäeval, 7. oktoobril Noorte Ettevõtluspäev, mis on oma teemadevaliku poolest mõeldud rohkem noorele ettevõtlushuvilisele ja alustavale ettevõtjale. Muuhulgas on programmis alati mõned üritused ka koolinoortele, sest uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamine algab koolipingis.

Ettevõtluspäeva tipphetk saabub Tallinna ettevõtlusauhindade üleandmise pidulikul vastuvõtul 7. oktoobril, kus Tallinna linn tunnustab aasta silmapaistvaimat ettevõtlust või turismi soosivat kinnisvaraalast arendusprojekti, ettevõtjatevahelist koostööprojekti, alustavat ettevõtjat, turismitegu, töökohtade loojat, vastutustundlikku ettevõtjat ning vastutustundliku ettevõtja kategoorias keskkonnasõbralikumat ettevõtjat ökouuenduse eriauhinnaga. Lisaks antakse üle ka auhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöötöödele Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja SA-st Eesti Rakenduskõrgkoolid.

Ettevõtluspäeva korraldamine on rahvusvaheline traditsioon, mida hakati tähistama suuremates Euroopa linnades juba 2003. aastal ning mis tänaseks on kasvanud välja Euroopa komisjoni poolt juhitavaks üle-euroopaliseks ettevõtlusnädalaks. Nii toimuvad sügiseti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud teemanädalad korraga rohkem kui 37 Euroopa riigis, sh Eestis.