Avaleht Majandus Kuus e-riigi edendajat pälvisid E-riigi akadeemia tunnustuse
Kuus e-riigi edendajat pälvisid E-riigi akadeemia tunnustuse

Kuus e-riigi edendajat pälvisid E-riigi akadeemia tunnustuse

Tunnustus EMT-le
Tunnustus EMT-le

Eilsel E-riigi konverentsi pidulikul vastuvotul tunnustas E-riigi Akadeemia kuute e-riigi edendajat: Moldovat, Armeeniat, Aserbaidžaani, innovatiivseid teeninduskeskusi rajavat Effecta Solutions’it ning m-parkimise Eestisse toojaid Tartu linna ja EMTd.

Tunnustust leidis nii süsteemne töö e-valitsemise edendamisel, millega paistavad silma Moldova ja Armeenia, kuid ka Azerbaidzaani valitsuse ja erasektori silmapaistvad tulemused avalike teenuste ja e-teenuste arendamisel.

Auhindu üle andes ütles E-riigi Akadeemia tegevjuht Arvo Ott: “E-riigi akadeemia on aidanud enam kui 10 aastat edendada e-valitsemist arenguriikides. Meil on hea meel näha, et kunagised opilased on saanud meie näidetest innustust ning loovad oma lahendusi avalike teenuste mugavamaks kasutamiseks. Samuti on meil hea meelt meenutada ühe Eesti e-ime  – m-parkimise  – eduloo algust ning tunnustada selle toonaseid elluviijaid Tartu linna ja EMTd.”

Moldova auhinna vastuvotnud Moldova e-valitsuse keskus on heaks näiteks töötajate kirest ja avatud koostööst e-valitsemise arendamisel Moldovas. Aastate jooksul tehtud tegevused holmavad nii e-kaasamist, e-teenuste loomist kui ka küberturvalisuse arendamist. Väärtuslike kogemuste tottu on Moldova e-valitsuse keskuse eksperdid olnud viimastel aastatel E-riigi Akadeemiale abiks e-valitsemise edendamisel ka teistes Idapartnerlusriikides.

Tunnustus Moldovale
Tunnustus Moldovale

Armeeniat tunnustas E-riigi Akadeemia IT agentuuri loomise ja innovatiivsete e-teenuste arendamise eest. Näiteks ühe teenusena saadab Armeenia politsei kiiruseületajatele teavituse rikkumisest mobiiltelefonile video ja pangalingina. Seejärel saad ekraanilt valida, kas tahad oma rikkumise videot vaadata voi siirduda kohe e-panka trahvi maksma.

Auhinna saanud Aserbaidžaani Avalike Teenuste ja Sotsiaalse Innovatsiooni agentuur on loonud avalikke ja erateenuseid koondavad esmaklassilised teeninduskeskused ning votnud kasutusele nö riigi bussid, mis viivad avalikud teenused horeasustusega piirkondade elanikeni. Samuti on Aserbaidžaan näiteks, kuidas Eestis loodud mobiil-ID edasi arendada ning seda kiiresti kasutusse juurutada.

Avaliku sektori teenindustaseme tostmisel on suure panuse andnud Serbiast pärit Effecta Solution, kelle telefoni-, smsi, meilivahetust holmav teeninduskeskus aitab kodanikel mugavat informatsiooni saada ning riigi voi omavalitsusega suhelda.

15 aastat tagasi pandi Eestis alus e-teenusele, ilma milleta ei kujuta tänapäeval elu ette ükski urbaniseerunud autojuht Eestis ning järjest enamates riikides maailmas. EMT koos Tartu linnaga olid innovaatorid, kes muutsid meie ettekujutust parkimisteenusest igaveseks ning e-parkimine tuli, et jääda Tartusse, Eestisse ja kogu maailma.

E-riigi Akadeemia SA on 2002. aastal loodud infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, kes on jaganud Eesti e-valitsemise kogemust enam kui 50 riigis ning tegeleb aktiivselt e-valitsemise ja infoühiskonna toetamise ja arendamisega üle maailma.