Avaleht Majandus Tallinna innovaatiliste lahenduste ideekonkursile laekus 50 ideed
Tallinna innovaatiliste lahenduste ideekonkursile laekus 50 ideed

Tallinna innovaatiliste lahenduste ideekonkursile laekus 50 ideed

IdeekonkurssTallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni poolt algatatud ideekonkursile uute innovaatiliste ideede leidmiseks Tallinnas saabus tähtajaks poolsada ideelahendust.

Ideekonkursi korraldamise eesmärk oli koguda kokku uuenduslikud ideed, mis vääriksid teostamist Tallinnas ja millest parimate rakenduslike ideedega arvestatakse linna eelarve koostamisel ning tegevuste planeerimisel. Esitatav idee võis olla uudne lähenemine, tegevus, kontseptsioon, infotehnoloogiline arendus, toode/teenus, rajatis või muu lahendus, mis on oluline linna arengule, infrastruktuurile, elukeskkonnale, haridus- ja kultuurielule või elukorraldusele ja mida on perspektiivis võimalik mõistlike vahenditega teostada.

Ideekonkursi algataja ja Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollisti sõnul on laekunud ideede hulk ootuspärane. „Konkursile laekunud tööde arvust isegi olulisem on nende sisukus. Ootan põnevusega laekunud ümbrike avamist, et leida värskeid mõtteid, mida linnas teostada“, sõnas Kollist.

Konkursile laekunud ideelahendusi hindab ning paremusjärjestuse selgitab välja ideekonkursi žürii, kuhu kuuluvad esindajad Tallinna linnast, Arengufondist, Tallinna Teaduspargist Tehnopol, Eesti Arhitektuurikeskusest, Linnalaborist ja Prototronist. Auhinnatud ideelahenduste märgusõnad tehakse teatavaks 25. novembril Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee/ideed.