Avaleht Majandus TNS Emor vahetas küsitlejate sülearvutid tahvelarvutite vastu
TNS Emor vahetas küsitlejate sülearvutid tahvelarvutite vastu

TNS Emor vahetas küsitlejate sülearvutid tahvelarvutite vastu

Emor_Eesti meediareklaamituru 9 kuu käive oli ligi 59 miljonit eurotEesti suurim küsitlusfirma TNS Emor vahetas küsitlejate senised sülearvutid tahvelarvutite vastu, et võtta kasutusele uue põlvkonna tehnoloogia – tahvelarvutipõhine piiriülene küsitlustaristu. Uus tehnoloogia võimaldab uuringu käigus koguda ka heli- ja pildimaterjali.

„TNS Emor ja ka teised TNSi kontserni firmad Euroopa Liidus kasutavad sellest suvest vastajate kodudes küsitlusi tehes sülearvutite asemel tahvelarvuteid,“ rääkis Emori IT- ja arendusjuht Tõnu Allas. „Tahvelarvutitele tuginev andmekogumise ja küsitlustöö juhtimise lahendus kasutab pilvetehnoloogiat ja NIPO Software tarkvara Nfield. Tehnoloogia uuendamise tulemusel muutuvad kogutavad andmed mitmekesisemaks ning lubavad teha laiapõhjalisemaid järeldusi.“

Tõnu Allase sõnul on tahvelarvutipõhise lahenduse kasutuselevõtt Emoris suur samm edasi tavapärasest sülearvutitega tehtavast näost näkku küsitlusest. „Uus tehnoloogia võimaldab lisaks tavapärasele uuringuinfole koguda ka heli- ja pildimaterjali,“ ütles Tõnu Allas. „Uuringuvahendid on kerged ja kasutajasõbralikud ning kogu küsitlusprotsess nii vastajale kui ka küsitlejale lühem ja meeldivam.“

Uue küsitlusplatvormiga kasutab Emor tsentraliseeritud ja TNS-i kontserni poolt 24/7 monitooritud tehnilist infrastruktuuri, mis annab Tõnu Allase sõnul Emorile võimaluse teha ise ning osaleda suurtes riikideülestes uuringuprojektides, omades seejuures väga kõrgel tasemel kvaliteedikontrolli kogu küsitlusprotsessi üle.

„Tahvelarvutitel põhinevate lahenduste eelistamine on personaalküsitluste taristu uuendamisel üleilmse uuringuteenuste turu trendiks olnud juba viimasel paaril aastal,“ selgitas Tõnu Allas. „TNSi kontserni firmade üleminek üleriigilistes küsitlustaristutes kogu Euroopas sülearvutitelt tahvelarvutitele on suurte ülemaailmsete firmade puhul esmakordne.“

Emor tegeles uue põlvkonna küsitlustehnoloogia juurutamise, testuuringute, personali koolituste ja teiste ettevalmistustöödega alates käesoleva aasta algusest. Emori küsitluspersonali juhi Külliki Rannu sõnul sujusid küsitlejate ümberõpe, värbamine ja koolitused tõrgeteta. „Tahvelarvutitega töö meeldib Emori küsitlejatele – see on kaasaegne nutilahendus – tahvelarvuti täidab nii küsitlusvahendi, elektroonilise märkmiku kui ka kaardirakenduse funktsioone,“ märkis Külliki Rannu.

Külliki Rannu lisas, et võrreldes varasemaga suurendas uuendus ka küsitlusvõrgu mahtu, mis kiirendab tulemuste jõudmist kliendini mahukate uuringute puhul ja annab võimaluse koostööd pakkuda uutele küsitlejatele.

TNS Emor (ärinimi AS Emor, www.emor.ee) on 1990. aastal loodud teabe- ja uuringuteenuste pakkuja. Alates 2001. aasta algusest kuulub Emor üleilmsesse turundusteabe kontserni TNS. TNS on osa Kantar’ist, mis on maailmas suuruselt teine teabeteenuste kontsern.