Avaleht Majandus Tööhõive võib edaspidi kasvada seni kõrvalejäänute kaudu
Tööhõive võib edaspidi kasvada seni kõrvalejäänute kaudu

Tööhõive võib edaspidi kasvada seni kõrvalejäänute kaudu

1428648_62891610Rahandusministeeriumi hinnangul näitavad kolmanda kvartali kõrged osalus- ja hõivemäärad, et hoolimata tööealise elanikkonna vähenemisest on võimalik hõivet kasvatada seni tööturult kõrvale jäänud vanusegruppide kaudu.

Kolmandas kvartalis kasvas tööga hõivatud inimeste arv Statistikaameti andmetel nii teise kvartali kui ka eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Töötuse määraks mõõdeti 7,5 protsenti ja töötute üldarvuks 51 000 inimest, mis on mõlemad väiksemad kui aasta tagasi. Töötuse vähenemise trendi kinnitab ka töötukassa registreeritud töötuse näitaja ning nimeste tööturul osalemise pikaajaline kasvutrend jätkub, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben kommentaaris.

Nii tööturul aktiivsete kui ka tööga hõivatud inimeste osakaal kogu tööealisest elanikkonnast on stabiilselt kasvanud kogu majanduskriisist taastumise perioodi vältel. Kolmandas kvartali kõrged osalus- ja hõivemäärad näitavad elanike püsivat huvi tööelus osaleda ning annab lootust, et vaatamata tööealise elanikkonna kiirele vähenemisele tervikuna leidub vanusstruktuuri muutuse kaudu sisemisi ressursse, mis võimaldavad veel hõivet kasvatada. Töö leidmine eeldab siiski vabade töökohtade olemasolu, mille hulk on viimasel viiel aastal püsinud väga madalal, kirjutab analüütik.

Tööturu statistikale võis seekord mõju avaldada ka töötajate registri käivitumine suvel ning maksu- ja tolliameti suurenenud tähelepanu ebaseadusliku töötamise suhtes. Sellele viitab hõivatute arvu kasvu oluline kiirenemine nii teises kui ka kolmandas kvartalis tegevusaladel, milles on probleeme varimajandusega. Ilmselt piirdub see mõju ühekordse nihkega ülespoole hõivatute arvus, mis algas juba teise kvartali lõpus, jätkus kolmandas kvartalis ning aasta pärast statistikat enam ei mõjuta, märgib analüütik.

Konjunktuuriinstituudi andmetel on töötajate kartus töö kaotada sügiskuudel mõnevõrra kasvanud. Ettevõtjad teeninduses ja kaubanduses on lähikuudel uute töötajate palkamise osas isegi veidi positiivsemalt meelestatud kui aasta tagasi. Tööstuses hõive kasvu praegu ei oodata ning ehitusettevõtted on lisatööjõu palkamise osas sügiseselt pessimistlikud. Hõivatute arvu kasvuks lähema aasta jooksul võiks olla veel võimalusi, kuid see eeldaks väliskeskkonna olulist paranemist.