Avaleht Majandus 3 trendi, mis muudavad pangandust tundmatuseni
3 trendi, mis muudavad pangandust tundmatuseni

3 trendi, mis muudavad pangandust tundmatuseni

Agnes Oidsalu
Agnes Oidsalu, Swedbank digitaalsete teenuste juht
Foto: Jarek Jõepera

Kümmekond aasta tagasi müüki jõudnud nutitelefonid on tänaseks jõudnud 2,3 miljardi inimese taskusse ja muutnud oluliselt seda, kuidas suhtleme ümbritseva maailmaga.

Üha kasvav nutitelefonide ja teistegi nutiseadmete arv loob palju uusi võimalusi ja väljakutseid ka panganduse jaoks.

Mobiilipangad muutuvad üha populaarsemaks

Lähiaastatel on kõigi suurte pankade tähelepanu all kiirelt kasutajate arvu kasvatavad mobiilipangad.

Et mobiilipank saaks klientide igapäevaseks harjumuseks, peavad pangad keskenduma kahele teemale – kasutusmugavusele ja turvalisusele.

Kasutajamugavuse osas pööravad pangad tähelepanu sellele, et igapäevaseid pangaasju oleks mobiili abiga võimalik kiiresti ning mugavalt ajada. Mis aga turvalisust puudutab, siis on võrdselt olulised nii mobiilipanga enda kui selles toimetamiseks vajaliku elektroonilise isiku tuvastamise vahendi turvalisus.

Kaasaegsete ja turvaliste elektrooniliste isiku tuvastamise vahendite osas on Eesti esirinnas. Meil on valida koguni kahe mugava ja turvalise mobiilse autentimisvahendi – mobiil-ID ja Smart-ID – vahel, mis aitavad kaasa mobiilipankade kiirele kasvule.

Külmkapp tellib ise süüa

Külmkapp teatab sõnumiga, kui piim otsas, lamp süttib häälkäskluse peale, auto lülitab end sisse mõned minutid enne seda, kui teab juhti saabuvat ja samas vaimus edasi. Seadmed muutuvad järjest targemaks – kõik selleks, et meie igapäevaelu oleks mugavam.

Asjatundjad usuvad, et paari aasta jooksul ümbritseb meid üle 25 miljardi targa seadme. See mõjutab kõiki tööstusharusid, pangandust sealhulgas. Kui praeguseks on internet jõudnud inimeste taskusse mobiiltelefoni või tahvelarvuti näol, siis tulevikus on internetiga ühendatud ka enamus muudest elektroonilistest seadmetest – sõidukitest kodumasinateni välja.

Kuidas võiks asjade internet tulevikus pangandust mõjutada? Võib arvata, et kahel moel – esiteks aitab see pankuritel paremaid finantssoovitusi jagada ja teiseks on inimestel mugavam oma pangakontol olevat raha kasutada.

Paremate finantssoovituste jagamine saab võimalikuks, kuna seadmed hakkavad koguma ja jagama rohkem meie andmeid. Neid andmeid saavad pangad meie loal analüüsida, õppides nii klientide käitumisharjumusi, eelistusi ning majandustegevust paremini tundma. Selle tulemusena saavad pangad pakkuda täpsemaid finantssoovitusi, mis inimeste vajadustele paremini vastavad ning teevad seeläbi taas meie igapäevase elu lihtsamaks.

Igapäevaste ostude sooritamist mõjutab asjade internet samuti. Märksa enam inimesi hakkab tulevikus „rääkima“ oma targa külmkapi või autoga, mis tähendab, et nende seadmete vahendusel soovitakse ka erinevate teenuste eest maksta. Pankade ülesanne on tagada selleks klientidele turvalised ja mugavad võimalused..

Virtuaalsed abilised muudavad klienditeeninduse kättesaadavamaks

Virtuaalseid assistente kasutatakse mitmetes pankades juba täna, ent need on esialgu veel üpris lihtsakoelised, vastates näiteks internetipangas kliendi lihtsamatele küsimustele. Lähiaastatel on ette näha juturobotite kiiret arengut, mis tähendab, et lisaks lihtsatele küsimustele vastamisele suudavad nad hakata ka erinevates valdkondades sisukamat nõu andma. Juturobotite ehk chatbot’idega saavad täna tutvuda näiteks Facebooki kasutajad ja neid kasutatakse näiteks lihtsamate toodete testimiseks inimeste peal – robot näitab sulle vestlusaknas näiteks fotot mõnest esemest ja palub seda hinnata, kas meeldib või mitte. Facebooki kasutajad saavad luua ka oma küsimusi, mida robot teistelt kasutajatelt küsib.

Ehkki juturobotid loovad tulevikus nii klientide kui panga jaoks paindlikkust ning võimaldavad säästa aega ja ehk ka raha, võivad nad keerukamates olukordades või ebaharilikumate tehingute korral anda ebasobivat nõu. Sellepärast jääb osa keerukamatest ja isiklikumaid eripärasid sisaldavatest pangatoimingutest ikka inimestest nõustajate pärusmaaks, ent lihtsamaid pangaasju aitavad tulevikus tõenäoliselt toimetada nutikad robotid. Nii näeme ilmselt juba lähemal ajal juturobotite ja inimestest kliendinõustajate sujuvat ühistööd.

Mobiilipanganduse evolutsioon toob kaasa nii väljakutseid kui võimalusi, kuidas suhelda klientidega viisil, et panga teenuste kasutamine oleks nende jaoks üha mugavam. Kiiresti muutuv maailm välistab loorberitel puhkamise ja edukad pangad peavad tegema teenuste pideva arendamisega.