1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Avalik sektor plaanib hakata hankima vaid keskkonnahoidlikke sõidukeid
Avalik sektor plaanib hakata hankima vaid keskkonnahoidlikke sõidukeid

Avalik sektor plaanib hakata hankima vaid keskkonnahoidlikke sõidukeid

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid.

Plaanitav määrus seaks avaliku sektori ja riigiettevõtete hankijatele kohustuse võtta maanteesõidukite riigihangete puhul arvesse maanteesõiduki või teenuse kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja saasteainete heidet.

Määrus puudutaks ka teenuseid, näiteks maantee ühistransporditeenuseid, eriotstarbelisi sõitjate autoveo teenuseid, sõitjate sõiduplaanivälist vedu, samuti spetsiifilisi posti- ja pakiveoteenuseid ning jäätmekogumisteenuseid.

Keskkonnaministeerium saatis määruse eelnõu kooskõlastusringile ja ootab nüüd huvirühmade tagasisidet.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul peaks määrus mõjuma sütitavalt keskkonnahoidlike ja energiatõhusate maanteesõidukite turule, suurendama transpordisektori panust Eesti kliima- ja energiapoliitikasse, edendama kohalike taastuvate transpordikütuste, nagu näiteks biogaasi ja biometaani kasutuselevõttu ning kiirendama rohelise vesiniku kasutuselevõttu.

„Soodustame nii vähese energiatarbimise ning väikese süsinikdioksiidi ja muude saasteainete heitkogustega sõiduautode, veokite ja busside laialdasemat kasutuselevõttu, andes nii vajaliku tõuke innovatsioonile ja uute tehnoloogiate arendamisele nii kütuste tootmises kui taristu arendamises,“ lausus keskkonnaminister. „Vähese heite ja heiteta maanteesõidukite nagu gaasi-, hübriid-, vesiniku- ja elektribusside ja veokite ning väikesõidukite kasutamine meie linnapildis muutub tavapäraseks ning ka õhukvaliteet linnades paraneb.“

Määrus peaks suurendama keskkonnahoidlike kütuste nõudlust, sest ühistranspordis võiks edukalt kasutada kohalikust toorainest toodetavat biometaani ja biogaasi või vesinikku. „Ühtlasi lahendaksime nii ka teisi keskkonnaprobleeme ning toetaksime ringmajandust ja kliimaneutraalsuse suunas liikumist,“ sõnas Savisaar.

Biometaan ja biogaas on kasutatavad ka teistes tootmistes, nt soojatootmises, ning nende transpordiks vajalikku infrastruktuuri saaks hiljem kasutada omakorda üleminekul vesinikule. „See on selgelt kohalikku konkurentsivõimet suurendav sektor ja tööd andev tegevus,“ märkis Savisaar.

Turuprognooside kohaselt jätkub keskkonnahoidlike maanteesõidukite ostuhinna langus. Väiksemad käitamis- ja hoolduskulud muudavad nende omamise kogukulu juba praegu konkurentsivõimeliseks. Eeldatav hinnalangus vähendab eelseisval aastakümnel keskkonnahoidlike maanteesõidukite turul kättesaadavuse ja kasutuselevõtu tõkkeid veelgi.

Muudatusi toetavad ka mitmed teised kaasnevad arengud, näiteks uutes elamutes elektrisõidukite laadimisvõrgustiku rajamise kohustus, mis lihtsustab oluliselt elektriliste kergsõidukite kasutamist.

Head Uudised GoodNews