Avaleht Keskkond

Keskkond

Detsembri lõpus liitus LHV Pank süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega (Partnership for Carbon Accounting Financials ehk PCAF), et selgitada välja oma laenu- ja investeerimistegevuse mõjud kliimale. Finantspartnerluses osalemine võimaldab LHV-l aidata kaasa ka panga klientide keskkonnamõjude juhtimisele. Mis on PCAF ja miks LHV sellega liitus? PCAF on koostöövorm kogu maailma finantsasutuste vahel, et ühtlustada nende poolt antavate laenude […]

Riik toetab läbi EASi rakendusuuringute programmi Ragn-Sellsi OSA põlevkivituha väärindamise projekti teise etapi rakendusuuringuid 1,7 miljoni euroga, mis võimaldab ettevõttel koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja rahvusvaheliste uurimislaboritega viia läbi järgmise taseme tööstuslikke katseid kaltsiumkarbonaadi tootmiseks. Projektijuhi Alar Saluste sõnul pole enam mingit kahtlust, kas põlevkivituhkadest saab kaltsiumkarbonaati toota või mitte. Praegu liigume […]

Rohepööre ja selle osaks olevate tuuleparkide rajamine on olnud aktuaalne teema mõnda aega. Seni on Eestis tuuleparkide rajamise võimalusi uuritud peamiselt Lääne-Eestis, saartel ja Eesti merealal. Kuna Kaitseministeerium leevendas Eesti mandriosas õhuseiresüsteemide piiranguid, vabaneb riigikaitselistest piirangutest ka Põltsamaa vald. Sellest kirjutab Põltsamaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor. Tuuleparkide kavandamist maismaale soosib tuulikute tehnoloogiline areng. […]

Eelmise aasta lõpus investoritelt üle-eestilise korduspakendite süsteemi loomiseks 500 000 eurot kaasanud roheidu Ringo Eco kogub toidukullerplatvormidel Wolt ja Bolt Food kiiresti populaarsust – aasta alguse seisuga saab Ringo pakendis toitu kaasa osta või tellida juba ligi 40 restoranist. Aina enam kohvikuid ja restorane mõistab keskkonnaprobleemi Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski sõnul mõistab aina enam kohvikuid ja restorane keskkonnaprobleemi, mis […]

Air Baltic suurendas 2021. aastal jätkusuutliku aviatsioonikütuse (sustainable aviation fuel ehk SAF) kasutamist 20%. 28. detsembri lend Helsingist Riiga kasutas 37% ulatuses Neste MY Sustainable Aviation Fueli ja 63% ulatuses traditsioonilist aviatsiooni fossiilkütust. See oli Air Balticu kõige suurema SAF-proportsiooniga lend. “Meie visiooniks on olla jätkusuutlik Euroopa lennundusettevõte. Meie Air Balticus usume, et SAF mängib […]

Keskkonnaministeerium korraldab 19.–20. jaanuaril 2022 järjekorras juba kolmandat ringmajanduse konverentsi, et üheskoos jagada saadud kogemusi ning seada sihte tuleviku väljakutsete lahendamiseks. Konverents toimub esimest korda osalejatele veebiülekandena ning konverentsi saab vaadata mugavalt kodust või kontorist – sel korral tuuakse esinejad läbi ekraanide vaatajateni otse Ida-Virumaalt Narvast. Ringmajandus ei ole enam kauge abstraktne tulevikuteema, vaid see […]

KIK ja majandusministeerium toetavad Utilitase rohevesiniku tervikahela rajamist 5 miljoni euroga. Toetuse abil rajab Utilitas koos partneri UG Investmentsiga Tallinnasse rohevesiniku tootmisüksuse, tarnetaristu ja rohevesinikku tarbiva taksopargi. 2024. aasta lõpuks elluviidava projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus üle 1000 tonni CO2 ekvivalenti. Rohevesiniku aastane tootmismaht, mida hakatakse kasutama ühistranspordis, on üle 30 tonni. Majandus- ja […]

Rimi alustab katsetusi eesmärgiga vahetada tulevikus kõigis Baltimaade e-poodides paberkotid välja korduskasutatava pakendi vastu. Rimi pakendab klientide e-poe ostud kilekoti asemel looduskeskkonda vähem koormava variandina paberkottidesse, aga täna ollakse valmis järgmiseks sammuks. Norra idufirma Packoorangi pakutud kahe koti näidised jõudsid Rimisse ja nüüd algab nende testimine: mitmele pesemiskorrale kott vastu peab, kui palju selleks kulub […]

Maaeluminister allkirjastas maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatuse, millega hakatakse taotlusi hinnates senisest enam soosima keskkonnahoidu panustavaid investeeringuid. Maaeluministri Urmas Kruuse sõnul tehti määruse muudatused, arvestades erinevate sektorite vajadusi ja keskkonnaeesmärke, mis on vaja saavutada. „Senisest enam eelistatakse investeeringud, mis panustavad järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ning keskkonna- ja […]

Aasta parima rohelise kontori auhinna pälvis Utilitas Tallinna kontor keskkonnaalase tegevuse arendamise ja järjepideva rakendamise eest töökeskkonnas.   Utilitas Tallinna tugevuseks on entusiasm ja järjepidevus rohelise kontori põhimõtete juurutamisel väga uudselt kogu organisatsiooni keskkonnategevusse, nii töötajatesse kui ka kontorihoonesse. Ettevõte oli võtnud sihiks rohelise kontori süsteemi rakendada juba enne uuele kontoripinnale kolimist, mis lasi neil keskkonnapõhimõtteid juurutada […]