Avaleht Keskkond

Keskkond

Innovaatiline Eesti iduettevõte Eagronom ja kliimaneutraalsuse poole liikuv LHV alustasid koostööd, millega LHV ostab Eagronomi värskelt väljatöötatud lahenduse kaudu süsinikukrediiti Eesti põllumeestelt, kes õhust süsinikdioksiidi mulda seovad ja sellega oma põldude mulla kvaliteeti parandavad. Paljud põllumehed ei kasuta täna mulda parandavaid ja süsinikku siduvaid praktikaid, kuna näevad selleks vajalikes töödes lisakulu, mis tasub end ära […]

Kuusakoski ja Telia eestvedamisel algas novembri lõpuni kestev ulatuslik kampaania Nutijaht, mille eesmärgiks on üle Eesti koguda prügina seisvad väikeelektroonikaseadmed ja tõsta eeskätt noorte teadlikkust elektroonikajäätmete sorteerimise tähtsusest. Eestis tuuakse iga päev turule suurusjärgus 50 tonni elektroonikat, mis kõik muutub lõpuks kasutuna seisvaks. Euroopas on igas majapidamises keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on […]

Balti Jaama Turul ja Patarei Merekindluses pilootprojektiga tuntust kogunud toidupakendite ringlussüsteem Bringpack asub värske Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse toel arendama korduskasutatavate pakendite ringlussüsteemi Tallinnas ja Tartus. “Esimese etapi eesmärgiks on paigaldada 2022. aasta sügiseks Tallinnas ja Tartus 100-120 korjeautomaati kohtadesse, kus liigub kõige enam inimesi ja tekib ka kõige rohkem ühekorrapakendi prügi,” tutvustab plaani ringmajandusettevõtte Bringpack […]

ABB merenduse ja sadamate (Marine & Ports) divisjoni kaldaelektriühenduse tehnoloogia tagab Tallinki süstiklaevale Megastar võimaluse ühenduda kohaliku maismaaelektrivõrguga ja tänu sellele maksimaalselt vähendada õhuheitmete teket sadamas seismise ajal. Vähese heitkogusega veeldatud maagaasi toitel teeb reisiparvlaev Megastar päevas kolm reisi Eesti ja Soome pealinnade vahel, ööbides Tallinnas, kus peab generaatorid pidevalt töös hoidma, et tagada pardasüsteemide […]

Tallinna Sadamal on ambitsioonikas plaan kujundada partneritega Eestist Läänemere rohetaristu sõlmpunkt, mis aitaks kaasa Eesti kliimaneutraalsuse eesmärkidele ja tõstaks riigi konkurentsivõimet. Ettevõte plaanib üha rohkem keskenduda Muuga sadama ja Paldiski Lõunasadama tööstusparkides roheenergia ökosüsteemi loomisele. „Tulevikus võiks nendesse sadamatesse rajada nii tuuleparkide hoolduslinnakuid kui ka kavandada vesinikuterminali väljaehitamist, mis võiks olla omakorda atraktiivne ka tööstustele, […]

Järgmise kahe aasta jooksul rajatakse PAKRI Teadus- ja Tööstusparki innovaatiline elektrisüsteem, mis võimaldab teadlastel, ettevõtetel ning ka elektri lõpptarbijatel uurida, arendada ja katsetada uudseid elektrivõrgu seadmeid ning teenuseid. Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskus viib läbi pilootprojekti „Energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil“, kuhu on partnerina kaasatud Lääne-Harju vald. Pilootprojekti eesmärk on demonstreerida, kuidas energiasalvesti kasutamine […]

Elektrilevi viis lõpule Suure-Jaani piirkonnaalajaama laiendamise, mis toob Viljandi maakonnas kaasa elektrivarustuskindluse tõusu enam kui 1900-le kliendile. Ühtlasi tagatakse investeeringuga senisest kindlam elektrivarustus Põhja-Sakala valla suurettevõttele. Paari aasta eest valminud Suure-Jaani alajaama oli tarvilik laiendada, kuna piirkonda lisandus suurel määral uusi tarbijaid, paljuski seotud päikeseparkide rajamise ja taastuvelektri tootmisega. 2020. aasta kevadel alanud uuendustööde tulemusena […]

Saku Õlletehas hakkas sel suvel enimlevinud Saku õllepurkide kuuspakkide pakendamisel kasutama sajaprotsendiliselt taaskasutatud kilet. Ettevõtte juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on taaskasutatud kile kasutuselevõtt ja seeläbi tehase keskkonnajalajälje vähendamine osa ettevõtte kestlikkusestrateegiast, mille eesmärk on saavutada aastaks 2030 tootmises süsinikheitmete nulltase. „Joogitööstustoodangu kõige nähtavam keskkonnajälg ongi pakend, seda nii pudelite-purkide näol, aga ka multipakkidena,” sõnas […]

Möödunud nädalal käivitati edukalt Operaili Tapa depoos valminud Baltimaade ja lähiregiooni esimene LNG-liinivedur. „LNG-liinivedur on üks meie fookusprojekte niigi keskkonnasõbraliku raudteetranspordi veelgi loodussäästlikumaks muutmisel,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Loodame pärast vajalike testide ja analüüside teostamist näha eeldatud positiivset tulemust heitmete vähendamise osas ja järgmiste sammudena ka teised meie rasked liinivedurid LNG-le üle viia.“ […]

Eestis on elektriautod üha populaarsemad, selgub 2021. aasta esimese kvartali müügist. Eestis olid suurima kasvuga elektrisõidukid (95 autot, +111%) ja hübriidid (1452 autot, +96,7%). Kasvas ka diiselkütusega masinate müük (1420 autot, +11%), kuid bensiiniautode müük vähenes (2541 autot, -22,3%). “Varsti jäävad bensiini- ja diiselmootoriga autod minevikku. Elektrisõidukite ja hübriidide müügi kasv kogu Euroopas on trend, mis […]