Avaleht Majandus

Majandus

Täna jõustus majandus- ja taristuministri määruse „Ehitise auditi tegemise kord“ muudatus, millega täpsustuvad auditi nõudeid ning seatakse kindlad tingimused ehitusprojekti asendavale auditile. „Ehitussektor valmistub digitaliseerimiseks ning seoses sellega on esile kerkinud probleem olemasolevate ehitiste vananenud või puudulike andmetega. Probleemi on süvendanud ebaseaduslik ehitusloata või ehitisteatiseta ehitamine, sest siis pole toimunud vajalikku menetlust ja andmed ei […]

Tallinna linnavalitsus on otsustanud anda kesklinnas toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutuspindadele 80%-lise üürivabastuse alates septembrist kuni käesoleva aasta lõpuni, riigiabina antavad abimeetmed on nüüd kinnitanud ka Euroopa Komisjon vastava otsusega. Vastavalt linnavalitsuse määrusele on kehtestud linnavara üüri soodustused Kesklinna ettevõtjatele. Nii alandatakse üüri 80% Kesklinna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse tegevusalal, Viru […]

Prisma on oktoobris ehk õiglase kaubanduse kuul tõstnud esile oma ketis müüdavaid Fairtrade märgisega tooteid. Neid on lisatud otsepostitustesse ning õiglase kaubanduse teemalisi postitusi jagatakse ka oma sotsiaalmeedia kanalites. Prisma Peremarketi personali arendusjuht ja vastutustundlikkuse teemade eestvedaja Piret Lankots rõhutab, et Fairtrade tooteid on Prismades müüdud juba aastaid. „Pakume Prismas kõige laiemat valikut ja igati loogiline on pakkuda ka õiglaselt toodetud […]

Riigikogus läbis täna esimese lugemise justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis lubab üürilepingute sõlmimisel senisest enam paindlikkust. Eesmärgiks on üüriturgu seeläbi elavdada ja pakkuda inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Riigikogu ees peetud kõnes lükkas justiitsminister Raivo Aeg ümber väite, justkui oleks Eesti üüriregulatsioon kaldu ühe või teise lepingupoole suunas: „Justiitsministeeriumi tellitud analüüsid on […]

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treier kuulutasid täna välja möödunud aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte, kelleks osutus Estonian Cell AS. Võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus. Estonian Cell AS on Eesti suurim biogaasi tootja, kes rajas uue aeroobse reoveepuhastusjaama, kus kasutatakse uuenduslikku jämemullitehnoloogiat, […]

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sõlmis Edelaraudtee AS-iga 5,8 miljoni eurose lepingu, millega remonditakse Lelle-Pärnu raudteelõiku, et kaubarongid saaksid vedada kuni 40 km/h Rail Balticu ehituseks vajalikke materjale. „Rail Balticu ehitus eeldab väga paljude ehitusmaterjalide vedu, hinnanguliselt isegi paarsada tuhat rekatäit. Et mitte üle koormata niigi tiheda liiklusega maanteed, teeme Lelle-Pärnu raudteelõigu piisavalt korda, millega pidurdame lisaveokite […]

Pärast mitmeid aastaid kestnud läbirääkimisi, millesse panustas aktiivselt ka rahandusministeerium koostöös turuosalistega, avalikustati eile Euroopa Liidu teatajas ühisrahastusteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid. „Nende õigusaktide kehtestamine on oluline, arvestades finantstehnoloogia arenguid, vajadust kaitsta veelgi enam investoreid ja ühtlasi ka selleks, et pakkuda rohkem võimalusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamiseks,“ ütles rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna jurist Paula […]

1991. aastal valuutavahetusettevõttena alustanud Tavid leidis eelmise kümnendi keskel tõelise kullapaja ja on kujunenud tänaseks Põhja-Euroopa üheks olulisemaks kullamüüjaks. Tänavusel ettevõtluskonkursil „Eesti parimad ettevõtted 2020“ tunnustati Tavidit Eesti konkurentsivõimelisima suurettevõtte tiitliga. ETV valmistas Tavidit tutvustava videoklipi. “Kulda on läbi aegade kaevandatud maailmas umbes 200 000 tonni. Seda on natuke raske hoomata – 100 000 tonni […]

Eesti riigile kuuluv riskikapitali fondivalitseja SmartCap suurendab loodavas Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondis oma ankurinvesteeringut 15 miljoni euroni, millele lisandub fondivalitseja poolt kaasatav erakapital. Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondi loomiseks on riigieelarvest eraldatud 10 miljonit eurot ning SmartCap suunab täiendavalt loodavasse fondi varasemalt uue kiirendi loomiseks planeeritud vahendid 5 miljoni euro ulatuses. “Riigipoolse ankurinvesteeringu suurendamise vajadus selgus nii meie […]

Eesti juurtega pangandus-teenuste osutaja Monese alustas Mastercardiga mitmeaastast strateegilisest partnerlusest, mille raames saab Monesest üks Mastercardi väljastaja. Uus partnerlus Mastercardiga annab Monese klientidele juurdepääsu Mastercardi ülemaailmsele võrgustikule, võimaldades neil maksta miljonites asukohtades üle maailma, kus Mastercardi aktsepteeritakse. Paljud Monese kliendid töötavad või elavad sünniriigist erinevas Euroopa riigis ning seetõttu ei ole suurpangad neid hästi teenindanud. Kahe ettevõtte eesmärk […]