Avaleht Äri EAS ootab ettevõtteid osalema Eesti ja Norra koostööprogrammi viimases voorus
EAS ootab ettevõtteid osalema Eesti ja Norra koostööprogrammi viimases voorus

EAS ootab ettevõtteid osalema Eesti ja Norra koostööprogrammi viimases voorus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 1. novembril taotluste vastuvõtu Eesti ja Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väikeprojektide vooru, mille kogueelarve on 2,6 miljonit eurot.

Koostööprogrammi raames on ettevõtetel võimalik saada toetust näiteks tööstusettevõtete digitaliseerimiseks, toodete ja teenuste arendamiseks ning tervisetehnoloogia lahenduste väljatöötamiseks. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on Eestis palju ärksaid ja nutikaid ettevõtjaid, kes saavad toetusprogrammi abil võimaluse oma ettevõtmisele hoogu juurde anda. „Võimalik on täiesti uusi lahendusi välja töötada, aga ka mujal maailmas juba edukalt toimivaid lahendusi oma ettevõtte vajadustega kohandades kasutusele võtta, et seeläbi tööstussektoris ja tervisetehnoloogiate valdkonnas nii ettevõtte kui ka Eesti konkurentsivõimet suurendada,“ ütles minister.

„Nutikatele Eesti ettevõtetele on avatud ja kõrge digitaliseerimistasemega Norra heaks partneriks. Norra-Eesti koostööprojektid keskkonnasõbalike tööstuslahenduste ja tervisetehnoloogiate näol annavad oma panuse kliimakriisi leevendamisse ja tulevaste tervishoiukriiside lahendamisse,“ ütles Norra suursaadik Else Berit Eikeland.

EAS-i juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on Green ICT programmist seni rahastatud kokku 76 projekti kogusummas 17,4 miljonit eurot. „Ettevõtetel on uudsete rohelahenduste väljatöötamiseks jätkuvalt suur huvi, mistõttu suuname programmi seni kasutamata ja vabanenud vahendid viimasse vooru. Ootame ettevõtteid osalema kahes valdkonnas, esiteks tööstuse ja rohetehnoloogiate valdkonnas näiteks digitaliseerimises ja tootearenduses ning teiseks tervisetehnoloogia lahenduste väljatöötamises,“ selgitas Harjo ja kutsus ettevõtteid oma ideedega EAS-i poole nõustamiseks pöörduma.

Taotluste vastuvõtt toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas ja on avatud 17. jaanuarini. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, projekti partnerina on oodatud Norra ettevõtted ja valdkondlikud võrgustikud (klastrid, ülikoolid, assotsiatsioonid jm). Toetus ühe projekti kohta on 50 000–200 000 eurot.