1. Avaleht
  2. Koos koroonast üle
  3. EAS toetab turismiettevõtteid kriisist väljumisel viie uue teenusega
EAS toetab turismiettevõtteid kriisist väljumisel viie uue teenusega

EAS toetab turismiettevõtteid kriisist väljumisel viie uue teenusega

EAS pakub turismiettevõtetele kriisist tugevamana väljumiseks ning digi- ja rohepöörde läbiviimiseks mitmeid uusi toetusi ja teenuseid: tootearenduse toetust, ärimudelite mentorteenust ja teenusedisaini meistriklassi. Lähiajal on neile lisandumas kesksete digilahenduste toetus ja digikoolitused turismiettevõtjatele.

Pandeemia on võimendanud mitmeid trende, mis reisimist ja turismivaldkonda juba varem mõjutasid. „Kuigi siseturism on olnud hea plaaster lahtisele luumurrule, on uuenduslikud muutused turismisektori pikaajaliseks raviks hädavajalikud, et Eestisse tuleksid tagasi ka välisturistid. Turismiettevõtete võimekuse parandamiseks on meil pakkuda mitmeid uusi toetuseid ja teenuseid,“ ütles EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Alates sellest sügisest on EAS-il turismiettevõtjatele pakkuda järgmised toetused ja teenused:

  • Tootearendustoetus (alates 5. novembrist)
  • Turismisektori kesksete digilahenduste toetus (lisainfo lähiajal)
  • Teenusedisaini meistriklass
  • Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus
  • Digikoolitused turismiettevõtjatele

Alates 5. novembrist saavad turismiettevõtjad, ettevõtjate liidud ja sihtkoha organisatsioonid taotleda tootearenduse toetust, mis on mõeldud just uute turismitoodete loomiseks ja olemasolevate uuendamiseks, et ettevõtted toimiksid efektiivsemalt ja pakuksid rohetrendidele vastavaid ja põnevaid uusi tooteid. Toetuse suurus on 20 000-200 000 eurot ühe taotluse kohta ja toetuse maht kokku 13,7 miljonit eurot.

Samuti on ettevalmistamisel turismisektori kesksete digilahenduste toetus, mille eesmärk on juurutada uusi või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine, muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ja/või muudetakse külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks. See omakorda parandab andmete kasutamise võimekust sektoris. Toetuse maht on kokku 4 miljonit eurot ja toetuse suurus 20 000-550 000 eurot ühe taotluse kohta. Pärast määruse kinnitamist korraldab EAS toetuse tingimusi tutvustava infoseminari.

Lisaks on turismiettevõtetel võimalik alates järgmisest nädalast kandideerida teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi, mille tulemusena valmib ettevõttel uus turismiteenuse prototüüp. Meistriklassis osalejad saavad ka praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ja teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.

„Nii tootearendustoetus kui ka teenusedisaini meistriklass on EAS-i pigem tööstusettevõtetele suunatud teenustena tõestanud ennast juba varasemalt. Tänu sellele on mitmed ettevõtted arendanud välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Nüüd saame sarnaseid teenuseid pakkuda ka turismiettevõtjatele,“ kommenteeris Lepik.

Käimas on ka turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus, mille tulemusel valmib kogenud mentorite abiga uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturistide teenindamisele Eestis. Mentorite abil saab analüüsida ettevõtte ärimudelit tervikuna, täiustada olemasolevat või arendada välja täiesti uus väärtuspakkumiine ja ärimudel

EAS-i partneriks turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi elluviimisel on Eesti Disainikeskus ja turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse elluviimisel BDA Consulting. Meistriklassi ja mentorteenuse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ülevaade kõikidest Eesti turismisektorile suunatud EAS-i teenustest ja toetustest on leitav siit.

Head Uudised GoodNews