Avaleht Majandus Eesti äriinglite investeeringute kogumaht tõusis üle 30 protsendi
Eesti äriinglite investeeringute kogumaht tõusis üle 30 protsendi

Eesti äriinglite investeeringute kogumaht tõusis üle 30 protsendi

ariEesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) liikmed, kelle eesmärgiks on aidata kaasa innovaatiliste kasvuettevõtete tekkele, paigutasid 2016. aastal idufirmadesse üle 8,8 miljoni euro. EstBANi tegevjuht Heidi Kakko ütles, et liikmete investeeringute kogumaht on iga-aastaselt kasvanud ning tegemist on järjekordse rekordaastaga.

“Kui Eesti äriinglite investeeringute maht per capita on olnud Euroopa kõrgeimal tasemel juba aastaid, siis nüüd liigub ka investeeringute kogumaht jõuliselt lähemale suurematele Euroopa riikidele. Meil on alust arvata, et EstBANi investeeringute kogumaht ei jää enam Itaaliale või Hollandile alla kordades vaid protsentides. See on erakordselt suur töövõit ja tunnustus meie võrgustiku aktiivsetele liikmetele,” ütles Kakko.

  • 2016. aastal investeerisid Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN liikmed 8,8 miljonit eurot kokku 84 ettevõttesse.
  • Väga varases seemnefaasis investeeriti ainult 1-1,5 miljonit eurot, mis ei taga innovaatiliste idufirmade olulist juurdekasvu ja tuge järgmistesse arenguetappidesse jõudmiseks.
  • Viimase kolme aastaga on organiseerunud äriinglite hulk kasvanud kaks korda – peaaegu 120 liikmeni.
  • EstBAN keskendub liikmete ühiste investeeringute tegemisele ja koostööle rahvusvaheliste äriinglite võrgustikega. Aasta Äriingel 2016 on Kaspar Hanni, Juhtinvestor 2016 Henri Treude ja Aasta Tehing 2016 on VitalFields’i investeeringust väljumine.
  • EstBAN tunnustas EY/Ranno Tingas’t äriinglite investeeringutele ja ärikiirendit Startup Wise Guys idufirmade kasvukeskkonnale kaasaaitamise eest.

“Samas on väga varase etapi ettevõtetesse tehtud investeeringud jäänud 1-1,5 miljoni euro tasemele ja seda on napilt. Reeglina ei lõpeta varase faasi idufirmad tegevust seetõttu, et neil oleks kehvad tooted või teenused, vaid raha saab otse enne, kui klientide käest teenitud raha kataks arendustegevuse kulud. Kuna liikmed hindavad oma investeerimisotsuste tegemisel ka järgmistes etappides vajatava kapitali mahtu, siis on oluliselt kasvanud jätkuinvesteeringute rahaline maht. Varases etapis on küll investeeringute arv kõrgem, kuid summad väiksemad ja seetõttu ka kogumaht madalam,“ rääkis EstBANi tegevjuht Heidi Kakko.

EstBAN liikmete 8,8 miljonist eurost said 145 tehingu raames tuge 84 ettevõtet võrreldes 2015.aasta 6,67 miljoniga, mis investeeriti 160 tehinguga 98 ettevõttesse. Eelmisel aastal jõudsid esmased tehingud ja jätkuinvesteeringud tehingute arvu mõttes üsna samale tasemele – vastavalt 51% ja 49%, kuid rohkem investeeriti seemnefaasi järgselt ehk 55% eelmise aasta tehingutest tehti start-up’i ja varase laienemise etapis. Äriinglid teevad jätkuvalt tehinguid valdavalt Eestisse (kõigist investeeringutest 72% olid Eestiga seotud) ja koos investeerides ehk 86% tehingutest olid sündikeeritud tehingud. IKT idufirmad on jätkuvalt kõige enam investorite huviorbiidis (27% tehingutest), kuid jõudsalt võtavad järele finants- ja äriteenuste ning mobiilirakendustega seotud ettevõtted (vastavalt 22% ja 12% tehingutest).

EstBANi asutajaliige ja pikaajaline juhatuse esimees Ivar Siimar rõhutas, et Eesti äriinglite investeeringud on jõudnud järgmisse etappi koos idufirmade arenguga. “Nüüd tuleb keskenduda ettevõtete kasvatamisele ning investeeringust väljumisele. Äriinglid on kogu maailmas noorte innovaatiliste ettevõtete jaoks kõige olulisem kapitaliallikas. Tänaseks on hakanud saabuma ka esimesed viljad exit’ite näol. Ehkki suuri väljumistehinguid on veel vähe, tahaks eraldi tuua välja VitalFields’i, mille eelmisel aastal omandas Monsanto Climate Corporation. VitalFields’i edukas tehing on ka suurepärane näide seetõttu, et idufirma sai alguse Garage48 hackathon’ilt, läbis Startup Wise Guys kiirendiprogrammi ning sinna investeerisid EstBAN äriinglid ja SmartCap riikliku riskikapitaliinvestorina,“ ütles ta.

Ivar Siimar, kes on presidendina EstBANi vedanud alates asutamisest 2012.a detsembris, andis veebruaris teatepulga üle uuele juhatusele soovitades veelgi enam keskenduda piiriülese inglivõrgu kasvatamisele.

Rein Lemberpuu, Contriberi asutaja, ingelinvestor ja aktiivne ökosüsteemi arendaja, kinnitas EstBANi juhatuses alustades, et EstBANi eesmärgiks on ka edaspidi aidata kaasa parimate kasvutingimuste loomiseks talentidele, kes Eestiga seotult tahavad oma innovaatilisi ärisid arendada, ning äriinglite koostöö investeerimisel ja idufirmade nõustamisel toetab otseselt seda eesmärki. Ta avaldas lootust, et käesoleval aastal alustavate SmartCapi uute kiirendifondide ja KredEx’i all oleva EstFundi investeeringuga äriinglite kaasinvesteerimisfondi koostöö EstBANiga tuleb aktiivne.

Veebruari lõpul toimunud üldkoosolekul valis EstBAN 2016.aasta äriingliks (Angel Investor of 2016) Kaspar Hanni, kes varasemalt IT-valdkonnas töötanuna investeerib IT-rakendustega seotud idufirmadesse ehitades üles oma investeerimisportfelli. Aasta juhtinvestori (Lead Investor of 2016) auhinna pälvis Henri Treude, kes on alates EstBAN asutamisest üks aktiivsemaid investoreid ning jõudis eelmisel aastal vedada ka rahvusvahelist sündikaati kaasates välismaiseid ingleid Eesti idufirmasse Deekit. Aasta väljumistehingu (Exit of 2016) karikad läksid ootuspäraselt VitalFields’i investeeringuga seotud äriinglitele: Arvi Tavast, Riivo Anton ja Gerri Kodres. EstBAN Aasta Toetaja auhinna pälvis EY Eesti / Ranno Tingas, kes aastate jooksul EstBAN toetajaliikmena on oluliselt panustanud erinevate idufirmadele suunatud teenuste ja parimate koostöömudelite leidmisega. Oma parimate tunnustamisel otsustas EstBAN esile tõsta ka kogu ökosüsteemi arengu seisukohast olulisi tegevusi ning otsustas eelmiste aastate tegevuse eest esile tõsta Startup Community Builder’i auhinnaga ärikiirendi Startup Wise Guys pingutusi nii Eesti idufirmade arendamisel kui oma tegevuse uutele eksportturgudele laienemisel.

EstBANi lahkuv juhatuse esimees Ivar Siimas rõhutas oma lõpukõnes, et äriinglid väärivad tunnustust, kuna panustavad oma piiratud ressursse – aega, kontaktvõrgustikku ja kapitali väga riskantsetesse idufirmadesse, mis võimaldavad toetada Eesti pikaajalist majanduskasvu. “Kuna idufirmade peamine ressurss on targad inimesed, siis EstBAN äriinglite investeeringud loovad otseselt uusi töökohti ja maksutulu,“ ütles ta.

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon (EstBAN) on ettevõtetesse varases arenguetapis investeerivate erainvestorite katusorganisatsioon, mille eesmärkideks on ettevõtluskeskkonna arendamine ja ingelinvesteeringute mahu suurendamine. Tänaseks on EstBANil ca 120 äriinglist liiget, kes võrgustiku toel analüüsivad ja teevad ühiselt uusi investeeringuid. EstBANi on teretulnud kõik huvilised, kes on nõus panustama aega ja raha suure kasvupotentsiaaliga, kuid samal ajal riskantsesse noortesse innovaatilistesse ettevõtetesse. EstBANi toetajaliikmeteks on ärksad Eesti ettevõtted ja organisatsioonid: Nortal, Eesti Ekspress, Telia, SmartCap, Hedman Partners, Eversheds Ots & Co, EY Eesti, Tehnopol ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Spring HUB ja Contriber.

Investeeringute infograafika on leitav SIIT!