1. Avaleht
  2. Äri
  3. Eesti ettevõtted on välisministeeriumi äridiplomaatilise toega rahul
Eesti ettevõtted on välisministeeriumi äridiplomaatilise toega rahul

Eesti ettevõtted on välisministeeriumi äridiplomaatilise toega rahul

Välisministeeriumi äridiplomaatia tagasiside uuringust selgub, et Eesti ettevõtted on sarnaselt eelmisele aastale rahul välisministeeriumi pakutavate teenuste ja võimalustega.

„Meie ettevõtete ning selle kaudu Eesti inimeste ja majanduse toetamine on välisministeeriumi jaoks väga oluline. Meie saatkondade jaoks on ekspordi edendamine ja välisinvesteeringute Eestisse meelitamine üks tähtsamaid igapäevaseid tööülesandeid. Loomulikult teeb rõõmu ettevõtjate tagasiside, mis on näidanud, et Eestit teatakse ja tuntakse maailmas tegusa, uuendusmeelse ja ligitõmbava ettevõtluskeskkonnaga riigina. Tunnustan selle eest kõiki meie diplomaate ja äridiplomaatia valdkonna arendamisega tegelenud töötajaid, kes on oma pühendumusega Eesti sellise maine kujundamisele tublisti kaasa aidanud,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Välismajanduse ja arengukoostöö asekantsleri Andres Rundu sõnul selgus tänavusest uuringust, et ettevõtjad tunnustasid koostööd erinevate riikide saatkondade ja aukonsulitega ning olid rahul sel aastal toimunud äridiplomaatia valdkonna visiitide ja teemapäevadega.

„Meil on väga hea meel, et äridiplomaatia on pakkunud Eesti ettevõtetele kasulikku nõu ja tuge ärikontaktide loomiseks ja välisturgudele sisenemiseks. See aitab kaasa nii majandussuhete edendamisele kui ka ettevõtete erinevate teenuste ja toodete ekspordile. Jätkame oma äridiplomaatia suuna tugevdamist, et ettevõtjaid veelgi mitmekülgsemalt abistada ja Eesti edulugusid maailmas laiemalt tutvustada,“ ütles Rundu.

Uuringust selgus, et ettevõtjad soovivad välisministeeriumilt tuge peamiselt ärikontaktide ja vajaliku teabe leidmisel, samuti oma infomaterjalide jagamisel. Praegusel ajal peetakse tähtsaks ajakohast infot riikide vahel liikumise kohta ja tuge viisaküsimuste lahendamisel, eriti kui saatkond asub Eestist kaugel.

Lähiaja olulisemate välisturgudena tõid Eesti ettevõtjad lisaks ootuspärastele Euroopa riikidele välja Aasia ja Aafrika riike, kus Eestil võiks olla riiklikul tasandil suurem esindatus. Sel eesmärgil on välisministeerium avanud uued saatkonnad Singapuris ja Lõuna-Koreas, kiitnud heaks Aafrika strateegia ning hakanud pöörama suuremat tähelepanu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnale.

2021. aasta äridiplomaatia uuringule vastas 59 Eesti ettevõtet eri sektoritest. Neist 45 on välisministeeriumi pakutavate teenuste ja võimalustega väga rahul või pigem rahul.

Head Uudised GoodNews