Avaleht Majandus Goodyear loodab seadusandjate toetusele maanteeveo kütusesäästlikkuse küsimustes
Goodyear loodab seadusandjate toetusele maanteeveo kütusesäästlikkuse küsimustes

Goodyear loodab seadusandjate toetusele maanteeveo kütusesäästlikkuse küsimustes

GoodYearGoodyear avaldas täna maanteeveo sektorile keskenduva uuringu „Tuleviku mobiilsus: nutikad sõidukipargid ja maanteetranspordi tulevik“, mis koondab sõidukiparkide juhtide hinnangud maanteetranspordi sektori väljakutsetele ja võimalustele. Goodyeari sõnul näitavad uuringu tulemused, et Euroopa ja liikmesriikide seadusandjatelt oodatakse transpordisektoris suuremat otsustavust ning täiendavaid toetusi sõidukiparkide kütusesäästlikkuse suurendamiseks.

Uuringust selgub, et enam kui pooled sõidukiparkide juhid toetavad keskkonna- ja kütusesäästlikkust transpordis. 53 protsenti uuringus osalenutest leiab, et institutsioonid peaksid keskkonnahoidlikumatele autoparkidele määrama suuremad toetused ning 60 protsenti arvab, et peaks toetama kütusesäästlike rehvide ostmist. 92 protsenti autoparkide juhtidest jälgib oma sõidukite kütusekulu ning kaks kolmandikku kasutab telemaatikat, et parandada oma autojuhtide sõiduefektiivsust.

Mitmete autopargi juhtide meelest on maanteetranspordi sektori arenguks palju võimalik ära teha koos seadusandjate abiga. 11 protsendi vastanute meelest on üks peamistest transpordisektori probleemidest kehtivate määruste mõju sektorile ning 40 protsenti peab suurimaks probleemiks suuri kütusekulusid. Vastanute hinnangul saaks kütusekulusid vähendada kütusemaksude vähendamisega – 74 protsenti vastanutest leiab, et sellel oleks maanteeveosektorile positiivne mõju. Uuringust selgus ka, et 72 protsenti vastanutest on seisukohal, et riik peaks rohkem teedesse investeerima.

„Goodyeari uuring näitab, et maanteeveosektori poolt on valmisolek muutuda jätkusuutlikumaks. Autopargid jälgivad oma sõidukite kütusekulu ja –säästlikkust, kuid mitmetes küsimustes vajavad nad toetust ja abi oma riigi ja Euroopa seadusandjatelt. Äsja esitletud uuring annab otseseid soovitusi, kuidas riiklikud institutsioonid saaksid aidata autoparkidel ja transpordisektoril muutuda jätkusuutlikumaks,“ ütles Goodyeari Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna äriüksuse asepresident Michel Rzonzef.

Uuringust tulenevad soovitused autoparkide juhtidelt Euroopa ja liikmesriikide seadusandjatele:

  • Määrata uutele kaubaveokitele kohustuslikud rehvirõhu mõõtmise süsteemid (TPMS), et suurendada nende kütusesäästlikkust;
  • Määrata toetused kütusesäästlikele autoparkidele;
  • Parandada kaubaautode massi ja mõõtmetega seotud reformide arusaadavust;
  • Määrata täpsemad juhtnöörid suurte sõidukite piiriüleseks kasutamiseks;
  • Määrata ühtlustatud normid telemaatikale, toetada telemaatikatehnoloogia soetamist;
  • Määrata lisatoetus autoparkidele, eesmärgiga hoida kogemustega juhte;
  • Tutvustada enam ELi rehvimärgist.

Goodyear avaldas uuringu Brüsselis toimunud transpordivaldkonna teisel sümpoosionil. Sümpoosionil arutleti transpordisektori tuleviku üle ning analüüsiti, kuidas kindlustada maanteeveo jätkusuutlikkus seaduste ja tehnoloogia abil. Sümpoosionil osalesid Euroopa Liidu institutsioonide ja transpordivaldkonna esindajad, teiste hulgas ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi direktor João Aguiar Machado.

Goodyeari uuringu „Tuleviku mobiilsus: nutikad autopargid ja maanteetranspordi tulevik“ eesmärk on analüüsida Euroopa sõidukiparkide juhtide hinnanguid maanteetranspordi sektori väljakutsetele ja võimalustele ning kaardistada sektorit mõjutavad tegevused. Uuring viidi ettevõtte ReputationInc poolt läbi internetiküsitluse teel käesoleva aasta aprillist juunini. Uuringus osales 576 autopargi juhti üheksast riigist: Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Hollandist, Poolast, Türgist ja Suurbritanniast.

Goodyear on maailma suurimaid rehvitootjaid. Goodyeari rehve toodetakse 22 riigis üle maailma ning ettevõttes töötab ligikaudu 69 000 inimest. Toote- ja teenusearendusega tegeletakse kahes innovatsioonikeskuses, millest üks asub Akronis Ohios ja teine Colmar-Bergis Luksemburgis. 1898. aastal rajatud Goodyear on rohkem kui 100 aasta jooksul pannud autotööstuses paika kõrgeimad kvaliteedistandardid.

Goodyear Dunlop’i Euroopa kaubaveoki- ja bussirehvide valikus on üle 400 rehvi, kokku 55 erinevas mõõdus. Goodyeari rehve kasutavad standardvarustusena mitmed juhtivad kaubaveokite tootjad (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania ja Volvo) ja haagiste tootjad. Goodyear pakub programmiga Fleet First rehvitootjate seas ühte laiemat eriteenuste valikut – teenindusvõrku TruckForce, maanteeabiteenust ServiceLine 24h, internetihaldussüsteemi FleetOnlineSolutions ja teenust Goodyear Retread Technologies.