Avaleht Toode Goodyear on suutnud märkimisväärselt kärpida ökoloogilist jalajälge
Goodyear on suutnud märkimisväärselt kärpida ökoloogilist jalajälge

Goodyear on suutnud märkimisväärselt kärpida ökoloogilist jalajälge

Rehvitootjana on Goodyear’ eesmärgiks hoida maailm liikumises, kuid sealjuures on ettevõte teinud märkimisväärseid ponnistusi, et piirata oma tegevuse ökoloogilist jalajälge. Rehvide tootmine neelab paratamatult energiat, kuid selle kulude piiramiseks on võimalik nii mõndagi ära teha.

Kuidas säästa energiat rehvitööstuses?

Sektori iseärasuste tõttu on Goodyear’ ambitsioon piirata oma energiakasutust pikk ja kurviline teekond, kuid energiatõhusust kasvatades on võimalik saavutada märkimisväärseid tulemusi: 2019. aastal vähenes rehvitootja globaalne energiatarbimine võrreldes 2010. aastaga 18%. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis suutis Goodyear energiakulu piirata koguni 26%. 2023. aastaks soovib rehvitootja vähendada oma globaalset energiakulu 25% võrra, mis eeldab nii tõhusamat energiatarbimist kui ka taastuvenergia kasutamist.

Tarbimise piiramiseks jälgib Goodyear hoolikalt energiakasutust kõigis oma tehastes, et tagada iga tootmisüksuse maksimaalne tõhusus. Näiteks Saksamaa Fürstenwalde tootmisüksuses kasutatakse energia säästmiseks LED-valgustust ja tootmistehnoloogiat kontrollitakse nii, et igasugune energiakadu oleks välistatud. Luksemburgi tootmisüksuse elektriga varustamiseks on rajamisel kaks päikeseelektrijaama. Mitmed teised ettevõtte tehased juba kasutavad päikese- ja hüdroenergiat.

Märkimisväärne on asjaolu, et energiasääst saavutatakse samal ajal, mil ettevõtte rehvid muutuvad järjest kõrgtehnoloogilisemaks, eeldades seetõttu järjest keerukamaid ja energiakulukamaid tootmisprotsesse.

Väiksem energiakulu piirab ka süsinikuheitmeid

Energiakasutus ja kasvuhoonegaaside heitkogused on omavahel olemuslikult seotud. Energiatarbimist vähendades on Goodyear suutnud kümne aastaga vähendada oma tegevusest tekkivat süsinikujalajälge 19% võrra.  Eks valem on ju lihtne: mida vähem energiat ettevõte kasutab, seda madalam on süsinikujalajälg.

See tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel on Goodyear suutnud oma eesmärkidest ees püsida, sest ettevõtte strateegiline eesmärk on vähendada kasvuhoonegaase 2023. aastaks 25% võrra. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis on ettevõtte kasvuhoonegaaside heide vähenenud juba tänaseks 24% võrra.

Muude jäätmeliikide osas kehtestas Goodyear oma rehvi- ja keemiatehastes juba 2006. aastal nullkulu põhimõtte. Siiski pole sellega piirdutud ja iga-aastaselt lisandub uusi meetmeid – näiteks möödunud aastal alustati jäätmekoguste mõõtmist nende liigi- ja realiseerimismeetodipõhiselt.

Tundlikes piirkondades on mõistlik veekasutus esmatähtis

Ehkki rehvitootmine ei eelda üldjuhul suurtes kogustes vett, on Goodyear eriti keskendunud veekasutuse vähendamisele haavatavates piirkondades, kus vesi on piiratud ressurss. Rehvitootja jälgib 43 tootmisüksuses pidevalt nii veekasutuse otstarbekust kui ka selle kogumahtu, et tagada võimalikult tõhus veekasutus.

2019. aastal vähendati üldist veekasutust 2010. aasta algtasemega võrreldes 15% võrra. Praegu koostab Goodyear järgmise viie aasta veetarbimise vähendamise eesmärke. Ka veekasutuse osas on Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni üksused olnud kõige edukamad, sest võrreldes 2010. aastaga on nendes üksustes veetarbimine vähenenud 33%. Selles regioonis saavutatud edu on eeskujuks rehvitootja üksustele kõikjal maailmas.

Ettevõtte käive oli mullu 12,32 miljardit dollarit.