Avaleht Majandus HEA TEADA! Pandipakendite hinnasildid vahetatakse välja
HEA TEADA! Pandipakendite hinnasildid vahetatakse välja

HEA TEADA! Pandipakendite hinnasildid vahetatakse välja

Eesti-PandipakendSeoses sellega, et veebruarist suureneb kõigi pandiga joogipakendite tagatisraha kümnele eurosendile, tuletab tarbijakaitseamet kauplejatele meelde, et nad peavad hiljemalt märtsi lõpuks välja vahetama pandipakendite vanad hinnasildid. Tagatisraha senine suurus ei tohi veebruarist hinnasildil enam näha olla, ajutiselt võib märtsi lõpuni kasutada hinnasildil lihtsalt sõna „pant“.

Kuna hinnasiltide väljavahetamise näol on tegemist suuremahulise tööga, on amet vastavalt kokkuleppele Eesti Kaupmeeste Liiduga andnud kauplejatele võimaluse asendada jaanuarikuu jooksul pandipakendi hinnasildil pandipakendi tagatisraha suurus eurosentides sõnaga „pant“. See annab kauplejatele võimaluse hakata hinnasilte vahetama juba enne 1. veebruari ja hajutada siltide vahetamise koormust pikema aja peale.

Seejuures peab kaupleja aga tagama, et tagatisrahaga koormatud kaupade müügikoha läheduses oleks teave sisulise hinnamuudatuse kohta. Samuti tuleb kaupluste kassades kindlasti märkida pandipakendite tagatisraha uus suurus.

Märtsi lõpuks on kaupmehed kohustatud asendama kõik senised pandipakendite hinnasildid siltidega, millele on märgitud muudatusega kehtima hakanud pandipakendi tagatisraha suurus. See tähendab, et kui vahepeal on kaupleja kasutanud pandipakendi hinnasildil lihtsalt sõna „pant“, siis alates aprillist ei tohi seda enam kasutada, vaid sildil peab olema kirjas, et pandipakendi tagatisraha on kümme eurosenti.

Seni oli pandipakendi tagatisraha sõltuvalt pakendi liigist ja suurusest neli või kaheksa senti, seoses tänavu 14. jaanuaril vastu võetud keskkonnaministri määruse muudatusega on kõigi pandipakendite tagatisraha alates 2015. aasta veebruarist kümme senti pakendi kohta sõltumata selle liigist ja suurusest.

Vastavalt tarbijakaitseseadusele ja pakendiseadusele teeb hinna avaldamise nõuete, sealhulgas pakendi tagatisraha avaldamisele kehtestatud nõuete üle järelevalvet tarbijakaitseamet.

Lisa: 1. veebruaril 2015 jõustuv keskkonnaministri määrus pakendi tagatisraha suuruse kohta.

Tarbijakaitseamet valvab tarbijakaitset puudutavate õigusaktide täitmise üle ja abistab üksiktarbijaid ettevõtjatega tekkinud vaidluste lahendamisel. Lisaks tegeleb amet tarbijate ja ettevõtjate nõustamise ning teavitusega. Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad, eesmärk ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses.