Avaleht Majandus IMF hindas Eesti investeeringute juhtimist tõhusaks
IMF hindas Eesti investeeringute juhtimist tõhusaks

IMF hindas Eesti investeeringute juhtimist tõhusaks

Eesti avaliku sektori investeeringute juhtimine on üldiselt tõhus ja kogu maailma arvestuses heal tasemel, selgub äsja avalikustatud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangust.

„Piiratud võimaluste tingimustes on väga oluline teha hästi läbimõeldud ja kaalutletud otsuseid, et saada igast investeeritud eurost võimalikult palju kasu, et iga investeering oleks majanduslikult jätkusuutlik ja maksimaalselt mõjus, puudutaks võimalikult paljusid kodanikke ja aidates muuta teenuseid paremaks,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Kui tahame teha häid otsuseid, siis peame hakkama palju pikemalt ette mõtlema kui praegune nelja-aastane investeeringute planeerimise tsükkel. Taristusse ja hoonetesse tehtavad investeeringud mõjutavad meie elukeskkonda ja ruumi, ka neid aspekte tuleb investeeringute hindamisel senisest rohkem arvestada. Senisest rohkem peame hakkama hindamisel mõtlema investeeringute tulevastele elueakuludele ja nende kokkuhoiule, mitte niivõrd odavale investeeringusummale.“

IMF-i tehnilise abi missioon viibis rahandusministeeriumi kutsel Eestis möödunud aasta lõpul. Hindamise raames tutvuti kogu investeeringute elukaarega: millised on Eesti fiskaal- ja õiguslikud reeglid, kuidas toimub investeeringute planeerimine, projektide hindamine ja valik ning rakendamine ja seire. Analüüsi läbiviimisesse olid kaasatud lisaks rahandusministeeriumi, IMF-i ja Maailmapanga asjatundjatele eelarvenõukogu, riigikontroll, mitmed ministeeriumid ja nende allasutused. Kokku kohtuti üle 70 eksperdiga.