Avaleht Äri KIK toetab üheksat Adveni soojusmajanduse projekti
KIK toetab üheksat Adveni soojusmajanduse projekti

KIK toetab üheksat Adveni soojusmajanduse projekti

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kiitis viimases selle Euroopa Liidu (EL) eelarveperioodi voorus heaks kõik Adveni üheksa esitatud soojusmajanduse projekti ja toetab nende elluviimist Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist (ÜF) “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Viimasest taotlusvoorust sai Adven toetused Kostivere, Põltsamaa ja Sõmeru biokatlamajade rajamiseks ning Kostivere, Põltsamaa, Sõmeru, Narva-Jõesuu, Aseri, Püssi ja Viiratsi soojustorustiku kaasajastamiseks. Kokku investeerib Adven nimetatud projektidesse ligi 5 miljonit eurot. KIK-i toetus moodustab sellest pea poole.

Kokku uuendatakse EL-i kaasrahastamisega ligi 5300 meetri jagu amortiseerunud soojusvõrke. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 2023. aasta sügis.

Varasemalt on Adven ÜF-i toetusega ehitanud uued biokatlamajad Adavere, Aseri, Kunda, Laagri, Loo, Narva-Jõesuu, Püssi, Saue, Väike-Maarja, Viru-Nigula, Viiratsi ning Viimsi ja Haabneeme piirkonda. Lisaks on varasemalt renoveeritud ja ehitatud Kunda, Laagri, Loo, Põltsamaa, Saue, Viiratsi, Väike-Maarja, Viimsi ja Haabneeme piirkondade soojustorustikke kokku ligi 15 500 meetri ulatuses. Antud projektide elluviimisega on Adven alates 2016. aastast vähendanud 80% oma kaugküttevõrkude süsinikdioksiidi (CO2) jalajälge.

Soojusmajanduse arendusprojekte viiakse läbi, et tõsta kaugkütte soojusvõrkude varustuskindlust, küttesüsteemi efektiivsust, vähendada CO2 emissiooni ning muuta soojuse hind stabiilsemaks.