1. Avaleht
  2. Äri
  3. Küsitlus: 2/3 töötajatest mõtleb karjääripöörde peale
Küsitlus: 2/3 töötajatest mõtleb karjääripöörde peale

Küsitlus: 2/3 töötajatest mõtleb karjääripöörde peale

68% töötajatest on valmis tegema karjääripöörde ja õppima selgeks uue elukutse, selgus rahvusvahelisest tööturuküsitlusest “Decoding Global Talent 2021”, kus osales rohkem kui 200 000 töötajat 190 riigist. Ka Balti riikide töötajatest on 67% huvitatud õppima uut eriala.

41% töötajatest tajub, et automatiseerimine ohustab üha rohkem nende praegust ametikohta. Huvi ümberõppeks on suurim töötajate seas, keda tervisekriis rohkem mõjutas – näiteks paljud teenindusega seotud töödel töötavad inimesed hakkasid kahtlema valitud karjääritees. Lisaks on õppimisele rohkem avatud karjääritee alguses või keskel inimesed, kes on nooremad kui 40 eluaastat.

Automatiseerimise pärast muretsevad enim lisaks klienditeeninduses (48%) töötavatele inimestele finantssektoriga seotud töötajad (48%). Kõige vähem tunnetavad automatiseerimises ohtu sotsiaaltööga tegelejad (29%) ning õigus- (33%), teadus- (34%) ja tervishoiutöötajad (35%).

„Balti riikides tajutakse automatiseerimisohtu pisut vähem, kuid siiski tõi 30% vastajatest välja, et neilgi on kasvanud mure tänaste teadmistega tehnoloogia kiirele arengule jalgu jääda,“ sõnas CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt. Samuti tõi Balti riikides 67% välja, et nad on valmis õppima mõnda muud eriala, mis lubaks neil tulevikus töötada tänasega võrreldes hoopis teisel ametikohal.

Töötajad on enim huvitatud IT-sektori töödest

Kõige enam on töötajad huvitatud arendama digitaalseid oskusi ja õppima selgeks mõne IT-valdkonna töö. Suurem huvi on ka erinevate kontoritööde ja juhtimist arendavate oskuste suhtes, nagu näiteks konsulteerimine, turundus ja värbamine.

Kõige meelsamini soovitakse siiski liikuda tänase tööga sarnaste valdkondade töödele. Näiteks müügisektori töötajad huvituvad rohkem turundustöödest ja vastupidi ning tervishoius töötajad sotsiaaltöödest ja vastupidi.

„Pisikesel Eesti tööturul on ümberõppe suurendamine hädavajalik, sest näeme ka praegu sektoreid, kus peamiseks arengupiduriks on endiselt terav tööjõupuudus: 81% IT-sektori tööandjatest tõi kevadises Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse küsitluses välja, et nad ei leia kodumaiselt tööturult piisavalt tööjõudu. Samal tasemel polnud tööjõupuudust näha üheski teises sektoris,“ sõnas Henry Auväärt.

Ta lisas, et tehnoloogia kiire arengu tõttu on aga siiski väga keeruline ennustada täpselt, missuguste oskustega inimesi tööandjad näiteks kümne aasta pärast vajavad: „Ainus võimalus püsida tööturul konkurentsivõimelisena ongi säilitada huvi õppimise vastu.“

“Decoding Global Talenti” andmetel suurendatakse praegu kogemusi ja teadmisi peamiselt olemasoleva töö kaudu (65%), iseseisva õppimisega (62%) ja veebikursuste abil (48%). Traditsioonilistes haridusasutustes on teadmisi viimasel ajal parandanud 37% vastajatest. 36% on kasutanud teadmiste uuendamiseks mobiilirakendusi.

“Decoding Global Talenti” viisid läbi Boston Consulting Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav The Network, kuhu kuulub ka CV Keskus. Osalenutest 71% olid kõrgharidusega.

Head Uudised GoodNews