Avaleht Keskkond LHV liitus rahvusvahelise süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega
LHV liitus rahvusvahelise süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega

LHV liitus rahvusvahelise süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega

Detsembri lõpus liitus LHV Pank süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega (Partnership for Carbon Accounting Financials ehk PCAF), et selgitada välja oma laenu- ja investeerimistegevuse mõjud kliimale.

Finantspartnerluses osalemine võimaldab LHV-l aidata kaasa ka panga klientide keskkonnamõjude juhtimisele.

Mis on PCAF ja miks LHV sellega liitus?

PCAF on koostöövorm kogu maailma finantsasutuste vahel, et ühtlustada nende poolt antavate laenude ja investeeringute kaudu rahastatavate kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamist ja avalikustamist. Partnerlusega liitunud finantsasutused asuvad arvestama oma laenu- ja investeeringute portfelli mõju kliimale ja võtavad eesmärgiks Pariisi kliimaleppe täitmise.

LHV on juba paar aastat arvutanud kokku oma kontoritegevuste CO2 jalajälge ning järgmise sammuna liigub ka enda finantseeritud emissioonide mõõtmise ja avalikustamise poole. PCAF-i väljatöötatud metoodika aitab seda teha.

„Aastast 2019 oleme kaardistanud LHV kontoritegevuse jalajälge, teeme seda iga aasta ning laiendame järk-järgult emissioonide arvutamise skoopi. Ilmselgelt kahvatuvad kontori ja töötajate tegevuse emissioonid finantsettevõtte äritegevuse CO2 jalajälje kõrval ning panga suurim mõju keskkonnale tuleneb laenu- ja investeerimistegevuse kaudu. PCAF aitabki meil liikuda lähemale sellele, et mõista varaklassiti ka kvantitatiivselt, milline on äri CO2 jalajälg,“ ütles LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel.

Eesti on võtnud eesmärgiks kliimaneutraalse majanduse saavutamise aastaks 2050 ning selle saavutamisel on kandev roll ettevõtete rohepöördel. Pankadele omakorda on asetatud ootused nende muutuste eestvedamisel.

Mis on kasu LHV ja klientide jaoks?

LHV soov on aidata oma klientidel nende kliimamõju vähendada. Seda saab teha efektiivsemalt, kui on järjepidevaid ja võrreldavaid andmeid. Teisalt on pankadel kasvav surve hakata mõõtma ja avalikustama oma portfelli CO2 emissioone ja roheliste varade osakaalu ning juhtima ka keskkonna ja kliimaga seotud riske. LHV on küll paika pannud oma sihid ja andnud lubaduse järgida vastutustundliku panganduse põhimõtteid, kuid nende elluviimiseks on vaja ka hästi rakendatavaid meetodeid.

„Et oma mõjusid paremini juhtida, tuleb neid ka täpselt mõõta. PCAF võimaldabki meil mõõta ja avalikustada meie äritegevusest tingitud heitkoguseid viisil, mida on teiste pankadega lihtne võrrelda. Oleme juba alustanud lisainfo kogumist oma laenutoodete klientide ja investeerimisprojektide kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta. Saame muuta mõjude arvestamist selgemaks ja läbipaistvamaks ning aidata tulevikus selles osas ka oma kliente,“ rääkis Ragne Maasel.