Avaleht Majandus Mainor AS tegi möödunud aastal äriliselt kõigi aegade parima tulemuse
Mainor AS tegi möödunud aastal äriliselt kõigi aegade parima tulemuse

Mainor AS tegi möödunud aastal äriliselt kõigi aegade parima tulemuse

Mainor AS kinnitas 2018. majandusaasta aruande, mille kohaselt moodustas grupi puhaskasum rekordilised 9 miljonit eurot, kasvades aastaga 14 protsenti. Grupi varad ulatusid aasta lõpuks 179 miljoni euroni, suurenedes varasema aastaga võrreldes üle 16 protsendi.

Mainor ASi nõukogu esimehe Guido Pärnitsa sõnul tegi grupp möödunud aastal äriliselt kõigi aegade parima tulemuse, samal ajal jätkates uute arendusprojektide väljatöötamist ja elluviimist ning aktiivselt investeerimist. Kontsernis tervikuna investeeriti 2018. aastal 19,1 miljonit eurot, millest kinnisvaraobjektidesse 17,8 miljonit eurot.

Mainor grupi tegevuse keskpunktis on kõrvuti haridusklastri, energeetika, keskkonnakaitse ja puidutööstuse arendamisega Ülemiste City linnaku arendamine, milles osalevad kõik Mainor grupi ettevõtted. „Peame oma tegevuse osana kriitiliselt oluliseks panustada Eesti majanduse edu ja jätkusuutlikkuse tagamisse ja selleks on ettevõtte eesmärk kujundada Ülemiste City linnakus talentide jaoks parim äri-, elu- ja õppimiskeskkond, mida toetavad nii materiaalne, vaimne kui teenuskeskkond,” märkis Pärnits.

Ülemiste Cityga seotud äritegevus 2018. aastal

Linnakus tegutseb üle 10 000 töötaja ja 400 ettevõtte. Ülemiste City kontoripindade maht ületab 130 000 ruutmeetri, olles sellega kasvanud Baltikumi suurimaks büroolinnakuks. Linnakus tegutsevate ettevõtete käive on enam kui 1,5 miljardit eurot. Ülemiste City IKT sektori osakaal Eesti IKT sektori osakaalust moodustab ligi 20%.

Eelmise aasta jooksul alustasid uute rentnikena Ülemiste Citys Skeleton Technologies, Cleveron, Nordea Bank AB Eesti filiaal, Tele2 Eesti, Eesti AGA, Breakwater Technology, Philips Baltic, Astrazeneca Eesti, Planetway Europe ja mitmed teised nimekad ettevõtted.

2018. aastal andis AS Mainor tütarettevõtja Mainor Ülemiste käiku ligi 15 000 m2 üüritava pinnaga Öpiku maja teise torni, millega tõusid galeriiga ühendatud Öpiku paaristornid Eesti suurimaks kontorihooneks.

Öpiku kontorihoones alustas tegevust Rahvusvaheline maja, mille eesmärk on pakkuda välisspetsialistidele kõik riigi teenused ühest kohast, lühendades sellega teekonda ühele-kahele päevale, mis muidu võtaks erinevaid asutusi külastades aega kuni kuu-kaks. Öpiku torne ühendavasse galeriisse rajati e-Eesti esitluskeskus, millest on saanud oluline koht nii välistalentide kui investorite meelitamiseks Eestisse.

Sepise 8 aadressil asuv vana Dvigateli tehasekompleksi kuulunud ligi 860-ruutmeetriline telliskivihoone renoveeriti kaasaegseks IT-majaks. Seal alustas tööd kaks restorani ning sinna rajati ka viiekorruseline parkimismaja, kus on 428 parkimiskohta.

Linnakusse alustati täisteenust pakkuva tervisemaja ehitamist, mis on suunatud nii kohalikele inimestele aga ka sealsetele välisspetsialistidele.

Vana Dvigateli hoone paekivimüüride vahele aadressil Valukoja 10 alustati Lurichi kvartali 13-korruselise üürikorteritega maja ja 8-korruselise bürootorni ehitamist, mille kavandatav valmimisaeg on 2020. aasta esimesel poolel.

Jätkus Valukoja 7 kinnistu detailplaneeringu menetlemine, mille järgi kavandatakse kaasaegse koolihoone ehitust ning algatati Sepise 7 kinnistu detailplaneering, mille järgi rajatakse lennujaama kõrvale uus büroohoone.

Samuti viidi aasta jooksul läbi kaks arhitektuurikonkurssi. Sepapaja tn 10 aadressil asuva linnaku viimase paekivist hoone lahenduse võitjaks osutus OÜ Arhitektuuribüroo Pluss. Nende poolt pakutavas lahenduses on planeeritud rajada uuenduslik O-tähe kujuline hoone mahuga 50 000 ruutmeetrit, kus on ette nähtud nii büroo-, teeninduspindade kui ka üürikorterite funktsionaalsus. Teine arhitektuurikonkurss toimus kinnistutele Valukoja 7, Sepapaja 11 ja 12 eesmärgiga luua mitmefunktsionaalne kvartal hariduskompleksi, büroohoonete ning elumajadega.

2018. aastal tegeleti aktiivselt IT arendusprojektidega, et parandada Ülemiste Citys töötavate inimeste ja külastajate kliendikogemust. Koostöös Europark Estonia OÜ-ga juurutati tehisintellektil põhinev parkimislahendus, mis juhendab inimesi lähima vaba parkimiskohani. Lisaks lansseeriti Ülemiste City uus veebikeskkond ja teenusplatvorm.

Mainor ASi eestvedamisel arendatakse linnakus intellektuaalseid teenuseid ja korraldatakse teadustegevust. 2018. aastal sõlmiti koostööleping Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalse potentsiaali kaasamiseks Ülemiste City arendustegevusse, mille tulemusena käivitatakse ülikoolis Tuleviku Linna Professuur, mille eesmärgiks on teadustulemuste põhjal teha ettepanekuid ning töötada välja lahendusi nutika linnaku arendamiseks planeeringute, ehitiste, liikluse ja teenuste valdkonnas.

Teiste Mainor grupi ettevõtete äritegevus 2018. aastal

Enam kui kolmandiku võrra äritulu kasvatanud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õpib 1 456 üliõpilast, millega on tegu Eesti suurima erakõrgkooliga. Vastuvõtt on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, õppes keskendutakse ettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamisele. Edukalt toimus vastuvõtt uuele tarkvaraarenduse ja ettevõtluse erialale, mille eesmärgiks on pakkuda leevendust Eesti IT-sektori tööjõupuudusele. 2018. aasta suvel jõudis lõpule kõrgkooli ühiselamu väljaehitamine, kus nüüd on 144 kohta. Suurt tähelepanu osutatakse koostööle Ülemiste Citys asuvate ettevõtetega nagu Cleveron, Helmes, ABB ja teised.

Õpilaste arv kasvas ka Tallinna Rahvusvahelises Koolis, mille eesmärgiks on õppe läbiviimine Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava alusel.

AS Dvigatel Energeetika, mille tegevuse tulemused on tihedalt seotud Ülemiste City kliendibaasi edukusega, saavutas samuti head majandustulemused. Ehitati valmis elektriliitumised Ülemiste City uutele arendusprojektidele, jätkati investeerimist linnaku elektrivõrgu uuendamisse eesmärgiga suurendada töökindlust.

AS Mainor tütarettevõtja Vaivara Wind AS omab 81 MW tuulejaamade liitumispunkti Balti Soojuselektrijaamas. Tegeletakse tuulikute paigutamiseks sobiva maa-ala valikuga ja tuulepargi projekteerimisega Auvere alale. 2018. aastal toimus tuulepargi detailse lahenduse väljatöötamine, mis on aluseks tuulikute projekteerimiseks.

Akende ja uste tootmise ja müügiga tegelev Mainori kontserni ettevõte OÜ Rekman juurutas turgude laiendamiseks uusi aknatüüpe ja uuendas seadmeparki. On leitud püsivad ja stabiilsed partnerid Soome turul, kellega jätkatakse tihedat koostööd ning kogu OÜ Rekmani müük, tootmine, sisseost ja planeerimine toimub tänaseks ühises PrefSuite programmis.

ASi Mainor 100% omanduses olev OÜ Doranova Baltic jätkas Tartu Aardlapalu prügila koostootmisjaama opereerimist ja prügila hooldust, müüb keskkonnatooteid ja viis läbi saastunud pinnase projekte.