Avaleht Keskkond Ragn Sellsi põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse maailma kliimakonverentsil
Ragn Sellsi põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse maailma kliimakonverentsil

Ragn Sellsi põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse maailma kliimakonverentsil

Eestis Ragn Sellsi arendatavat põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse Glasgow’s toimuval COP26 maailma kliimakonverentsil lausa neljal laval.

Ragn Sells AS-i põlevkivituha väärindamise projektijuhi Alar Saluste sõnul on projekti tutvustamine kliimakonverentsil nii Eestile, siinsetele teadlastele kui ka projektis kaasalöövatele ettevõtetele kõrgeim võimalik tähelepanu. „Kui konverentsi keskmes on põletav kliimaprobleem ja seda põhjustavad süsinikuheitmed, siis meie projekt on üks väheseid näiteid sellest, kuidas aastakümneid keskkonda koormavad jäätmed võtta kasutusele toorainena. Piltlikult öeldes võtame põlevkivituhkadest kaltsiumi, seome sinna maailmale palju peavalu tekitava CO2 ja saame materjali, millest toota aknaraame või panna värvina seina,“ märkis Saluste. Tema hinnangul on välja töötatud tehnoloogiast enamgi tähtsam põhimõte, milleks on vajadus kasutada juba olemasolevaid materjale maksimaalselt ja vältida uute kaevandamist.

Eestist on tänaseks saanud üks kiiremini energiasektori süsinikuheitmeid vähendavatest riikidest Euroopas. Ragn-Sellsi ringmajandusprojekt võtab täiendavalt fookusesse energiatööstuse kümnendite vältel tekkinud jääkide ümbertöötlemise. Eesti kogemust kliimaneutraalse tööstuse ja ringmajanduse võimaluste tutvustamisel kliimakonverentsil jagavad ka peaminister Kaja Kallas, Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse 1. novembril Maailma Kaubandus- ja Tööstuskoja (ICC) laval, 2. novembril Põhjamaade laval, 6. novembril Euroopa Liidu laval Eesti-Soome ühisprogrammi raames ning 7. novembril maailma suurimal kliimateemalisel platvormil We Don’t Have Time.

Põlevkivi elektrienergia tootmisest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade keemilisele koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes. Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada Ida-Virumaa keskkonnakoormust ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui ka maailmas tervikuna.

Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on aastas üle 1 miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine läbi süsinikneutraalse protsessi, millesse kaasatavaid täiendavaid ressursse järjepidevalt taaskasutatakse. Kaltsiumi tuhast eemaldamisel ülejäävad komponendid, nagu räni, alumiinium ja magneesium, suunatakse samuti taaskasutusse ja kompaktselt saab antud materjali võtta kasutusele kas inertse täiteainena või madalakvaliteetse täiteainena näiteks bituumeni, betooni või plastitootmisel.

Kuus aastat tagasi käivitatud põlvekivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service. Tänaseks on selle juhtimisel loodud teaduslik konsortsium koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega. Uuringute kaasrahastajana liitusid projektiga SA Archimedes ja EAS. Ragn Sells on investeerinud projekti juba ligi 1,5 miljonit eurot.