Avaleht Majandus Rahandusministeerium asub ühisrahastuse ja krüptovarade valdkonda reguleerima
Rahandusministeerium asub ühisrahastuse ja krüptovarade valdkonda reguleerima

Rahandusministeerium asub ühisrahastuse ja krüptovarade valdkonda reguleerima

Rahandusministeerium avalikustas eelnõu, millega kehtestatakse nõuded teenuseosutajatele, kes pakuvad investeerimisvõimalusi ühisrahastusprojektidesse või krüptovaradesse.

„Tehnoloogiline innovatsioon on kaasa toonud uued ärimudeleid ja teenused, mis täna on suuresti reguleerimata. Siin on oluline leida sobiv tasakaal, et nõudeid ei piiraks liialt uute teenustega turule tulekut, aga samas oleks tarbijate ja investorite huvid kaitstud. Eelkõige on oluline, et investorid saaksid piisavat ja asjakohast infot, kui nad soovivad oma raha paigutada ühisrahastusse või krüptovaradesse,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Viimasel kümnendil on hoogustunud investeerimine läbi alternatiivsete investeerimiskeskkondade – näiteks erinevatesse ühisrahastusprojektidesse ja krüptovaradesse, seda nii globaalsel tasandil kui ka Eestis. Tulenevalt tehnoloogia arengust on mitmekesistunud investeerimisvõimalused, mis on kapitali kaasamist lihtsustanud.

Eestis on selliste ettevõtjate tegevus suures osas reguleerimata, puuduvad ka tõhusad investorkaitse meetmed. Uus tehnoloogia võib investoritel ja ettevõtetel kapitali vahendamist küll hõlbustada, kuid sellega on seotud ka erinevad riskid. Reeglite puudumise tõttu võivad tarbijad ja investorid saada liiga vähe informatsiooni ja ka pettuseid on lihtsam toime panna reguleerimata finantssektoris.

Seetõttu reguleeritakse eelnõuga uudseid ja innovaatilisi kapitali kaasamise viise sooviga tagada eelkõige senisest suurem investorite kaitse. Regulatsiooniga kaetakse suur osa Eesti FinTech sektorist nõuetega, mis tagavad muuhulgas finantsteenuseid osutavate ettevõtjate võrdsema kohtlemise, ühtlasemad konkurentsitingimused ning teenuse klientidele parema ülevaate pakutavatest teenustest, samuti kehtestatakse asjaomased kaitsemehhanismid.

Eelnõuga tehakse ettepanek viia kõigi Eestis asutatud virtuaalvääringutega seotud teenuse osutajate järelevalve Finantsinspektsiooni pädevusse. Praegu tuleb virtuaalvääringu teenuse osutajatel saada tegevusluba Rahapesu Andmebüroolt, kuid järelevalvet nende äritegevuse üle tehakse väga piiratud ulatuses. Lisaks hakkab eelnõu kohaselt Finantsinspektsioon tegema järelevalvet ka ühisrahastusteenuse osutajate üle. Samuti nähakse eelnõuga ette nõuded, mis puudutavad investoritele piisava teabe andmist. Näiteks tuleb teenuseosutajal edaspidi anda investoritele piisavalt põhjalikku teavet juba enne investeeringu tegemist, kuid ka jooksvalt, näiteks kui investeerimisprojekti osas esinevad probleemid.

Rahandusministeerium ootab tagasisidet käesoleva eelnõu kohta hiljemalt 2021. aasta 5. veebruariks.