Avaleht Majandus Riik annab välja esimesed 5G-sagedusload
Riik annab välja esimesed 5G-sagedusload

Riik annab välja esimesed 5G-sagedusload

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas 22. jaanuaril määruse, mille alusel saavad sideettevõtjad hakata arendama järgmise põlvkonna ehk nn 5G-sidevõrku.

5G-sagedusalade kasutuselevõtt loob uusi võimalusi sideteenusteks ning soodustab olemasolevate elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut. Ühtlasi võimaldab see uute tehnoloogiate rakendamist.

Tammisti sõnul on uute sagedusalade kasutusele võtmine vajalik uute tehnoloogiate, näiteks isejuhtivate sõidukite ja targa linna lahenduste elluviimiseks. „Eesti majandusarengu väljakutseks on innovatsioon ja tootlikkus. 5G-sidel töötavad lahendused avavad uusi võimalusi mõlemas suunas,“ lisas Tammist.

Eraldatav sagedusala jaotatakse kolmeks võrdseks osaks, mis on piisavalt suured, et rakendada 5G-tehnoloogiate andmemassiive. Täiendavalt jäetakse vabaks neljas väiksem puhverala, et tagada kaitsejõudude seadmete häirevaba töö.

Sageduste kasutuslubasid saavad kõik huvilised sideettevõtjad osta riiklikul konkursil, kus enampakkumise alghind on ligi 1,6 miljonit eurot. Esmased 5G-sagedused on määruse järgi 3,6-gigahertsises alas, mille hind on kujunenud vastavalt elektroonilise side seadusele ja arvestades raadiosagedusi kui piiratud riigiressurssi.

Sageduslubade väljastamine on osa veebruariks esmakujul valmivast 5G kasutuselevõtu teekaardist. „Teekaardiga paneme paika sammud, millega riik kavandab toetada Eestis 5G-lahenduste kiiret ja parimal võimalikul moel kasutuselevõtmist. Täpsemalt tugineb teekaart neljale sambale: investeeringud, õiguskeskkond, teenuste innovatsioon ja sagedused,“ lisas Tammist.