1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Samm teistest eespool – tänapäevane logistika äripartnerina
Samm teistest eespool – tänapäevane logistika äripartnerina

Samm teistest eespool – tänapäevane logistika äripartnerina

Aina enam kaubandusettevõtteid otsustavad logistikaprotsesse kolmanda osapoole (3PL) teenusepakkujatelt sisse osta. Mõned on läinud seda teed, sest neil endal pole kaupade hoiustamiseks ja transpordiks vajalikku infrastruktuuri, teised aga äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks.  Lisaks annab tarneahela juhtimise üle andmine 3PL spetsialistele mitmeid eelised, mis aitavad kaasa konkurentsieelise saavutamisel. Aga mis on 3PL logistika ja kuidas see toimib?

3PL logistika – usaldusväärne äripartner

Kolmanda osapoole logisitika on justkui usaldusväärne äripartner, kes võtab logistikaprotsesside eest vastutamise enda kanda – nii transpordi, laonduse, kaupade jaotuse, sorteerimise, laovarude halduse kui ka toodete komplekteerimise ja pakendamise. Lisaks pakub 3PL logistikaga tegelev ettevõte ka lisateenuseid nagu kaupade märgistamine ja lühi- ning pikaajaline ladustamine. Logistiliste protsesside sisse ostmisel on ettevõtetel võimalik valida, milliseid ülesandeid täita ise ja millised anda edasi. Näiteks võib firma tegeleda ise transpordiga, kuid usaldada laonduse 3PL logistika professionaalide hoolde. Ostes sisse kõik logistilised protsessid saab 3PL logistikafirmast ettevõttega võrdväärne äripartner, kellega tehakse koostööd kõige efektiivsemate lahenduste kasutusele võtmiseks, logistikaprotsesside optimeerimiseks ja konkurentsieelise saavutamiseks.  Usaldusväärse logistikapartneri olemasolu puhul ei pea ettevõtted ise enam muretsema logistikastrateegiate arendamise ja toimimise pärast ja saavad selle asemel keskenduda muudele äritegevustele.

Tänapäevaste tehnoloogiate olulisus logistikas

Kogu maailmas toimuvad tohutud tehnoloogilised arengud ja ka tööstus areneb koos klientide ootuste muutumisega. 3PL logistika valdkond ei ole mingi erand – tänapäevases tarneahelas seistakse silmitsi väljakutsetega, mida varem olemaski polnud. Peamiseks põhjuseks, miks ettevõtted otsustavad logistikaprotsessid sisse osta on see, et moodsad ja ajakohased tehnoloogiad võimaldavad saavutada suurt efektiivsust, kiirust ja säästa raha ning vältida kulukaid eksimusi.

  • Pilvesüsteemid. Need võimaldavad ligipääsu reaalajas andmetele, mis tagavad protsesside jälgimise, vajaliku teabe ja õigeaegsed otsused.
  • Transpordi juhtimissüsteemid (TMS). Need programmid aitavad kontrollida ning jälgida planeeritud vedusid. Näiteks aitab see määrata kaubaveoks optimaalseima marsruudi, vältida takistusi teekonnal ja määrata täpselt kindlaks maha- ja pealelaadimisele kuluva aja ning optimeerida kütusekulu.
  • Laohaldussüsteemid (WMS). Moodsad laohaldussüsteemid võimaldavad jälgida tarneahela protsesse reaalajas, reageerida laovarude muutustele ning jälgida toodete kehtivust.
  • Jahutussüsteemid. 3PL firmad ei investeeri vaid logistikaprotsesside automatiseerimisse vaid võtavad arvesse ka pakutavate teenuste kvaliteedi. Kauba väärtuse säilitamiseks ja kahjustuste vältimiseks tagavad logistikaspetsialistid selle, et ladudes ja sõidukites oleks võimalik õhutemperatuuri reguleerida. See on eriti oluline kui transporditakse tooteid, mis vajavad madalatel temperatuuridel hoidmist, nagu näiteks toit ja ravimid.

Teised 3PL eelised

Lisaks logistikaprotsesside juhtimisel kasutatavatele tehnoloogiatele pakub 3PL logistika ettevõtetele ka mitmeid teisi eeliseid.

  • Kaubakoguste kasvades kasvab ka kogu infrastruktuur. Kuid 3PL professionaalid teevad äri tegemise lihtsaks. Kui müügikasv toob kaasa vajaduse suurema laopinna, transpordivahendi või personali järele, siis pakuvad 3PL spetsialistid seda parima hinnaga.
  • Äriarendus. 3PL load on tavaliselt strateegiliselt olulistes asukohtades – erinevates linnades või riikides. See aitab ettevõtetel uutele turgudele siseneda sujuvalt ja efektiivselt.
  • Tugevustele keskendumine. Äriedu saavutamine ja säilitamine ei ole lihtne ülesanne, eriti kui on vaja tegeleda tegevustega, mis ei ole sinu tugevateks külgedeks. Logistikaprotsesside üle andmine 3PL firmale võimaldab eemalduda tüütutest laondusega ja transpordiga seotud probleemidest ja kasutada säästetud aega äriarenduseks või toodete parendamiseks.
  • Kasutajakogemuse parandamine. Kõik ülalmainitud eelised – protsesside automatiseerimine, laopind kvaliteetsetes ladudes, transport, kogenud ja professionaalne tööjõud – need kõik aitavad parandada teenuste kvaliteeti, optimeerida kohaletoimetamise aega ja samal ajal suurendada brändi usaldusväärsust klientide silmis.

Iga ettevõte otsib kõige efektiivsemat viisi järgmise sammu tegemiseks, et saavutada konkurentsieelis. Üks kõige kasulikemaid viise selleks on 3PL teenusepakkujatega koostöö tegemine. 3PL logistika eelis seisneb uusimate tehnoloogiate kasutamises, kõikide protsesside automatiseerimises ja optimeerimises.

Head Uudised GoodNews