1. Avaleht
  2. Äri
  3. Tööandjad hindavad tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel
Tööandjad hindavad tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel

Tööandjad hindavad tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel

Ülemaailmse uuringu tulemuste kohaselt on ettevõtete värbamissoov mitmetes sektorites kasvav, aga sobivate oskustega inimesi ei jätku ja värskelt värvatute motiveerimine on keeruline. Tööandjad otsivad abi tehisarult, samas kui töötajad pelgavad, et AI võib võtta ära nende töö.

Tööandjad otsivad abi tehisarult, samas kui töötajad pelgavad, et AI võib võtta ära nende töö.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 40 385 tööandjat 42 riigist ning uuringust selgub, et pea kolmveerand tööandjatest üle maailma leiab, et neil on raske leida vajalike oskustega töötajaid. Näiteks prognoositakse suurimat värbamissoovi kasvu IT sektoris (29%), samas kvalifitseeritud töötajatest tunneb selles sektoris puudust koguni 76 protsenti tööandjatest. Sarnast trendi näeb ka tervishoius, finantsvaldkonnas ning tööstuses ja logistikas.

Keerulistes oludes on mitmed tööandjad pööranud näo tehisaru poole. Nimelt hindavad 70 protsenti tööandjatest tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel kõrgeks, samuti nähakse tehisarus abi optimeerimisel. Sellised hoiakud on eriti levinud IT-, kinnisvara- ja finantssektoris ning peegelduvad ülemaailmsetes trendides, kus kõikidest ettevõtetest peaaegu pooltes on juba kasutusele võetud tehisaru-lahendused.

Nimelt hindavad 70 protsenti tööandjatest tehisaru väärtust töötajate väljakoolitamisel ja ümberkoolitamisel kõrgeks, samuti nähakse tehisarus abi optimeerimisel.

„Eesti pole erandlik, kõik need probleemid on meilegi tuttavad ja Eesti väiksuse tõttu isegi võimendunud,“ märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. „Kuna töötajate nappus on ajas aina pitsitavam, siis kindlasti otsitakse AI-lt rohkem abi, aga kusagilt läheb siiski piir ja on tarvis ka vajalike oskustega päris inimest. Hirm kaotada oma töö tehisarule pole päris põhjendatud, sest uuringud näitavad, et koos AI arengutega tuleb uusi töökohti pigem juurde, aga kindlasti peab haridussüsteem pidevalt oludega kohanduma,“ rääkis Kaldra.

Hirm kaotada oma töö tehisarule pole päris põhjendatud, sest uuringud näitavad, et koos AI arengutega tuleb uusi töökohti pigem juurde, aga kindlasti peab haridussüsteem pidevalt oludega kohanduma.

Värbamise kõrval on tööandjate murekohaks värskelt värvatute hoidmine ja motiveerimine ning töötajate töö- ja eraelu tasakaalustamisega seotud väljakutsed, mõlemat peab probleemiks ligi kolmandik kõikidest tööandjatest. Ka nende küsimuste lahendamisel näeb 76 protsenti tööandjatest, et tehnoloogiliste vahendite arendamine võiks neil aidata paremini töötajaid toetada ja heaolu kasvatada.

76 protsenti tööandjatest näeb, et tehnoloogiliste vahendite arendamine võiks neil aidata paremini töötajaid toetada ja heaolu kasvatada.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 20 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Head Uudised GoodNews