Avaleht Majandus Tööle hakkas Tööbik
Tööle hakkas Tööbik

Tööle hakkas Tööbik

Allalaaditud failSotsiaalministeeriumi loodud töövahendit Tööbik, mis on mõeldud ettevõtjatele nende töökeskkonnaalaste kohustuste täitmise lihtsustamiseks, alustas oktoobrist tööd, Tööbiku loomiseks on kulunud ligikaudu 120 000 eurot.

“Tööbik hakkas tööle alates kolmapäevast. Seetõttu on väga raske öelda, kui palju ettevõtteid seda kasutusele võtab,” ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik. Sotsiaalministeeriumis on praegu käimas ka hange Tööbiku teavituskampaania korraldaja leidmiseks. Kuna leping ei ole veel sõlmitud, siis ei saa Lepiku sõnul kampaania täpse kestvuse ja maksumuse kohta veel infot anda.

Tööbik on mõeldud eelkõige väikeettevõtetele. Eesti ettevõtetest ongi 98,8 protsenti on alla 50 töötajaga ettevõtted ehk väikeettevõtted, kes annavad tööd ligi pooltele hõivatutest.

2009. aastal ministeeriumi tellimisel läbi viidud uuring “Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (TTOS) tööandjatele kaasnevate kulude analüüs” kinnitas, et TTOS-ist tulenevad kohustused on koormavamad just väikeettevõtetele. Kuna väikeettevõtete toetamine töökeskkonna korraldamisel on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu prioriteediks, siis ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks arendati Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tööelu kvaliteedi parandamine 2009–2014” raames töökeskkonna töövahend Tööbik.

Tööbik on Eesti ettevõtetele mõeldud tasuta võrgupõhine töövahend, mis on abiks töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevuste haldamisel. Selle abiga saab tööandja selge ülevaate töökeskkonnas toimuvast.

Tööbik aitab korrastada ettevõtte töökeskkonnaga andmeid, vähendab ettevõtetes töökeskkonnaga tegelejate halduskoormust, tuletab meelde olulisi töökeskkonnaalaseid tegevusi, annab ülevaate töösuhteid ja töökeskkonda puudutavatest uudistest ning üritustest.

Andmekogu pidaja ja vastutav töötleja on sotsiaalministeerium.