Avaleht Majandus Ülikoolid panustavad ühiselt ettevõtlusõppesse
Ülikoolid panustavad ühiselt ettevõtlusõppesse

Ülikoolid panustavad ühiselt ettevõtlusõppesse

Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor alustavad üheskoos ettevõtlusõppe aktiivset arendamist Eesti kõrgharidusmaastikul. Kõrgkoolide eesmärk on suurendada õppe-, teadus- ja arendustegevuses koostööd ettevõtetega ning laiendada ettevõtlusõpet tudengitele.

Tartu ülikooli majandusteaduskonna dotsendi Andres Kuusiku sõnul on haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingus sätestatud, et Tartu ülikool peab koostöös teiste ülikoolidega vastutama ettevõtl(ikk)usõppe arendamise eest. „Oleme juba astunud esimesi samme, et Eesti kõrgkoolides ettevõtlusõpet uuele tasemele viia. Selles valdkonnas on palju ära teha, sest Euroopa tippülikoolidega võrreldes on ettevõtlusainete osakaal Eesti ülikoolides palju väiksem. Samas aitaksid ettevõtluse baasteadmised, aga ka ettevõtlik suhtumine laiemalt üliõpilasi tööturul kindlasti senisest paremini edasi,“ selgitab Kuusik valdkonna olulisust.

Kuusiku hinnangul on väga oluline tekitada tudengites huvi ettevõtluse vastu, andes neile esmased teadmised ettevõtja elukutsest, ettevõtluse vormidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning oskused oma eriala teadmiste rakendamiseks ettevõtluses. Ettevõtlusõppe peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa tudengite ettevõtliku eluhoiaku kujunemisele ning oma ettevõtlikkuse tõstmisele.

Eesti arengufondi hinnangu kohaselt kujuneb ettevõtjaks keskmiselt 5% ülikooli lõpetanutest ning seda ka peamiselt hiljem, mitte koheselt peale lõpetamist. Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura leiab, et potentsiaali ettevõtjaks saamiseks võiks hinnanguliselt olla 10-20% tudengitest: „Lisaks näitab praktika, et tudengid, kellest on saanud teadlased, ei ole üldreeglina huvitunud ettevõtjakarjäärist ja vastupidi. Seega, sihtrühmad ei kattu ja konkurentsi võimaliku karjäärivaliku mõttes sisuliselt pole.“

Puura sõnul peaksid ka ülikoolid ise olema ettevõtlikumad, kaasates õppetöösse tuntud praktikuid ja rakendades uusi arendavaid õppemeetodeid. „Ühe osana saaksid tudengid õppetöös arendada reaalseid ettevõtlusprojekte või analüüsida kaasusi elust enesest, mille tulemuseks võib olla kasvõi oma esimese ettevõtte asutamine. Õppejõudude ja praktikute ülesandeks jääks läbi mentorluse toetada uute ettevõtete ellurakendamist,“ kirjeldab Puura tudengite seas ettevõtliku hoiaku tõstmist läbi õpingute.

Ülikoolid panustavad ettevõtlusõppe arendamisse Primus programmi ettevõtlusõppe arendamise projekti raames. Projekti tulemusena soovitakse tagada Eesti kõrgkoolides kvaliteetne ettevõtlusõpe, mille kaudu toetatakse kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmist.