Avaleht Äri Uuendatud Kõivu teesse investeeriti üle 400 000 euro
Uuendatud Kõivu teesse investeeriti üle 400 000 euro

Uuendatud Kõivu teesse investeeriti üle 400 000 euro

Kõivu teele ehitati jalg- ja jalgrattatee, uuendati sõiduteed ning moderniseeriti tehnovõrgud ja tänavavalgustus, kokku üle 400 000 euro eest.

„Kõivu tee on saanud täiesti uue ilme. Võrreldes varasemaga on nüüd rohkem ruumi jalakäijatel ja ratturitel, kellel on ohutum ja mugavam liigelda. Kuna Kõivu teed mööda liiguvad lapsed Merivälja kooli ja Merivälja lasteaeda, oli tee rekonstrueerimisel oluline selle liiklusturvalisuse suurendamine,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Uuendatud 300-meetrine teelõik on jagatud peaaegu pooleks: ühel pool 2,75 meetri laiune sõidutee ning teises servas madalate äärekividega eraldatud jalg- ja jalgrattatee, mille laius 2–2,5 meetrit.

„Kõivu teele paigaldati künnised. Ristumine Kesktee ja Ranniku teega on lahendatud tõstetud ristmikena, mis samuti suurendab liiklusturvalisust,” märkis Liinat. Autoliiklus Kõivu teel on ühesuunaline. Kehtib õuealal lubatud sõidukiirus.

Merivälja lasteaia sissepääsu juurde on rajatud sõiduteega paralleelselt paiknevad parkimiskohad. Jalg- ja jalgrattatee äärde tuleb jalgrattaparkla.

Rekonstrueerimise käigus sai teelõik uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning ajakohased tänavavalgustid.

Töid tegi linna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel Tref Nord. Tööde lepinguliseks maksumuseks kujunes 432 000 eurot, millest 162 000 euro ulatuses oli kaasfinantseerija Tallinna Vesi.