1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Eesti atraktiivsemad tööandjad on LHV Pank ja Apollo Group
Eesti atraktiivsemad tööandjad on LHV Pank ja Apollo Group

Eesti atraktiivsemad tööandjad on LHV Pank ja Apollo Group

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 14. aastat läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2023. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivseimaks tööandjaks AS LHV Pank. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2023. aastal LHV-s töötada 47% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on samuti LHV Pank, kus soovib töötada 74% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Group, kus soovib töötada 50% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul tuleb süstemaatiliselt kujundada töökeskkonda, mis tagaks töötajate rahulolu ning sealhulgas soovi oma tööandjat teistelegi soovitada. „Atraktiivne tööandja teadvustab endale, et töötajad, aga ka meeskonna ühtsustunne on organisatsiooni suurim vara. Autasustades atraktiivseid tööandjaid, tunnustatakse ka seda tööandja pühendumist ja panustamist, mis ei piirdu pelgalt majanduslike hüvedega, vaid hõlmab ka inimsuhteid ja ühiskondlikku mõju. Seega võib samuti öelda, et tunnustatud ettevõtted ja organisatsioonid on lisaks atraktiivsusele ka igati eeskujulikult juhitud,” rõhutas Palts.

Atraktiivne tööandja teadvustab endale, et töötajad, aga ka meeskonna ühtsustunne on organisatsiooni suurim vara.

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast, LHV atraktiivsus on hinnatavate organisatsioonide hulgas aasta-aastalt kasvanud.   „Atraktiivsus võimalike töötajate silmis ei teki ühe aastaga, vaid selleks on vajalik järjepidev panustamine oma inimeste heaolusse, aga ka oma loo jutustamine laiemalt. LHV meeskond on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud ning kasvu juures on järjest olulisemaks saanud ühiste väärtuste ja kultuuri hoidmine, mida oleme teadlikult ühiste sündmuste kaudu edendanud. Mulle tundub, et kui meie inimesed teavad, mida ühiskonna ja oma klientide jaoks saavutada tahame, siis paistab see ka väljapoole,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

Atraktiivsus võimalike töötajate silmis ei teki ühe aastaga, vaid selleks on vajalik järjepidev panustamine oma inimeste heaolusse, aga ka oma loo jutustamine laiemalt.

Tööandja brändingu agentuur Instar viis märtsis-mais läbi üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, kus osales üle 6000 tudengi, kutsekooliõpilase ja töökogemusega inimese majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaaria, inseneri, logistika ja teistest valdkondadest. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

„Sel aastal hindasid tudengid 264 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja sel aastal on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori kõrval taas panganduse ja humanitaaria valdkonna tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Aastaga kasvas teenitav netopalk, veidi ka palgaootus

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase neljateistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 2,0 korda. Aastaga on tõusnud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2022. aastal 1170 eurot kuus ja 2023. aastal 1246 eurot. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 285 euro võrra 2293 euroni kuus. 2022. aastal oli noorte netopalgaootus 2008 eurot kuus.

2023. aastal on kasvanud ettevõtjaks saamise huvi võrreldes eelmise aastaga. 20% noortest soovib olla ise enda tööandjaks.  Kuigi enamus ehk 54% tudengitest soovib teha erasektoris palgatööd on see number kahanenud avaliku sektori suurenenud huvi arvelt – 24% soovib töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest.

2023. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine, mida hinnati kõige olulisemaks 50 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Viimastel aastate kriiside mõjul on kasvanud 37% noorte hulk, kes pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam 95% soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 69% tudengitest oleks huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad töövahenduskeskkonnad ja praktikantide programmid. 81% noortest peavad oluliseks soovitusi organisatsiooni olemasolevate töötajate poolt.

Kui palju töötajad Eestis soovitavad oma tööandjat?

Soovitusindeks on vahemikus -100 kuni 100 ja töötavate tudengite keskmine tööandja soovitusindeks on aastaga kasvanud 19ni. Kõige enam soovitasid oma tööandjat telekommunikatsiooni, õiguse ja finants/kindlustuse valdkonnas töötavad tudengid, kus soovitusindeks oli üle 38. Kõige madalam oli hulgi- ja jaekaubanduse ning majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus indeks oli alla -7.  „Oma töötajate soovitus on kõige võimsam värbamiskanal, mis on tööandja jaoks ka tasuta. Tõeliselt atraktiivse tööandja töötajad on saadikud, kes vabatahtlikult jagavad oma töötamisekogemust ja seeläbi aitavad leida ka häid kolleege organisatsiooni,“ kommenteeris Kersti Vannas Instarist.

Tõeliselt atraktiivse tööandja töötajad on saadikud, kes vabatahtlikult jagavad oma töötamisekogemust ja seeläbi aitavad leida ka häid kolleege organisatsiooni.

  • Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja tööealise elanikkonna atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.
Head Uudised GoodNews