1. Avaleht
  2. Teenus
  3. Kas sinu veebileht on digiligipääsetav?
Kas sinu veebileht on digiligipääsetav?

Kas sinu veebileht on digiligipääsetav?

Tänasel rahvusvahelisel ligipääsetavuse päeval kutsub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) üles märkama digiligipääsetavust ja juhib tähelepanu ligipääsetavuse olulisusele veebimaailmas.

Foto: Shutterstock

Ligipääsetavuse tagamine võimaldab kõikidel inimestel olenemata nende vanusest, haridusest, taustast ja tervislikust seisundist võrdselt ühiskonnaelust osa võtta. Hoonete puhul võib see tähendada kaldteid ja automaatselt avanevaid uksi, digimaailmas aga korrektselt ehitatud veebilehti ja rakendusi, mis on masinmõistetavad ning kasutatavad erinevate tehnoloogiliste abivahenditega nagu näiteks ekraanilugeja. Digiligipääsetavus tegelebki ligipääsetavusega veebilehtedes, e-teenustes ning nendega seotud veebi- ja mobiilirakendustes.

Ligipääsetavuse tagamine võimaldab kõikidel inimestel olenemata nende vanusest, haridusest, taustast ja tervislikust seisundist võrdselt ühiskonnaelust osa võtta.

„Kuigi sõna ligipääsetavus võib esmalt jätta mulje, et see puudutab eelkõige vanemaealisi ja erivajadustega inimesi – ainuüksi nemad moodustavad laias laastus umbes kolmandiku Eesti elanikkonnast – siis tegelikult aitab see meie kõigi elu paremaks teha. Aina suurem osa meie elust möödub digitaalses keskkonnas, mistõttu tuleb ka järjest rohkem pöörata tähelepanu veebide ja rakenduste digiligipääsetavusele – mida kasutajasõbralikum on digikeskkond, seda lihtsamini saame sealt info kätte ja kiiremini oma toimingud lõpuni viia,“ kommenteeris TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla.

Mida kasutajasõbralikum on digikeskkond, seda lihtsamini saame sealt info kätte ja kiiremini oma toimingud lõpuni viia.

Avalik sektor on kohustatud järgima digiligipääsetavuse nõudeid 2019. aastast. Nõuded on kehtestatud Euroopa Liidu direktiiviga EL 2016/2102 ning need on üle võetud ka avaliku teabe seadusesse. Digiligipääsetavuse nõuded leiab TTJA kodulehelt, kus on olemas ka juhtnöörid, millest oma veebilehe ligipääsetavaks muutmisel alustada. Lisaks leiab TTJA kodulehelt juhiseid, kuidas luua ligipääsetavuse teatist oma veebilehele ja mobiilirakendusele. Möödunud aasta kevadel avaldas TTJA 4-osalise videokoolituse avalikule sektorile.

Head Uudised GoodNews