Avaleht Teenus Sauel kasutatakse soojusvõrgu rekonstrueerimisel uuenduslikku lahendust
Sauel kasutatakse soojusvõrgu rekonstrueerimisel uuenduslikku lahendust

Sauel kasutatakse soojusvõrgu rekonstrueerimisel uuenduslikku lahendust

Adven Eesti on sel aastal võtnud Saue linnas ette suuremahulise kaugküttetorustiku uuendamise, kus eesmärk on välja vahetada 2500 meetrit võrku.

Torustike rekonstrueerimise tööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ja siis tuleb see demonteerida. Alles seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamisega. Tööd võtavad aega mitu nädalat, mis tähendab, et kõrvalisi abinõusid kasutusele võtmata tekitaks nii pikk katkestus selles piirkonnas elavatele inimestele üksjagu ebamugavusi.

„Selge on see, et kaugkütte mugavus ja varustuskindlus on oluline ning kõik ebamugavusi tekitavad faktorid tuleb miinimumini viia, nii ka kaugküttetorustike vahetusel. Kui tavapäraselt on harutorustike puhul tegemist 2-3 nädalat kestva protsessiga, siis magistraaltorustike ehitamisel on see periood veelgi pikem,“ täpsustas olukorda Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.

Klientide heaolu silmas pidades on Adven katkestuste lühendamise eesmärgil võtnud kasutusele ajutised torustikud, mis võimaldab töid teha ka ilmadega, mil tavapäraselt majad kütteta olla ei saaks. „Oleme Advenis hakanud kasutama ajutisi torustikke, mis tähendab, et mitmenädalase kestusega katkestuse asemel toimub enamasti kaks 4-8 tunni pikkust katkestust: üks siis, kui ühendame võrgu ajutise torustikuga, ja teine, kui ühendame võrgu juba uue rekonstrueeritud ja eelisoleeritud võrgu osaga. Kahjuks on erandeid, kus pikkade magistraalltorustike veest tühjendamised ja täitmised võtavad pikema aja. Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke katkestustest kirja teel. Jooksev info on leitav ka meie kodulehel,“ selgitas Priit Tiit uuenduslikku ehituskorraldust.

Tänaseks on töid teostatud ligi 900 meetri ulatuses. Praegu tegutsetakse eelkõige Kütise ja Koondise tänaval. Plaanijärgselt liigutakse oktoobris edasi Tule tänava piirkonda (majade 18–32 juurde).

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast ning need on planeeritud lõpetada 2020. aasta suveks.

„Vabandame elanike ees võimalike ebamugavuste pärast, mida ehitustööd kaasa toovad ja loodame mõistvale suhtumisele. Ehitustööde tulemusel saab 87 protsenti Saue linna soojavõrkudest renoveeritud, tehes Sauest ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eesti, ja see on kasulik kõigile,“ sõnas Priit Tiit.

Adven toodab ja edastab toasooja 19 kaugküttepiirkonnas üle Eesti ja edastab maagaasi 18 võrgupiirkonnas.