Avaleht Tunnustus Tööinspektsioon kutsub kandideerima hea töökeskkonna auhinnale
Tööinspektsioon kutsub kandideerima hea töökeskkonna auhinnale

Tööinspektsioon kutsub kandideerima hea töökeskkonna auhinnale

Tööinspektsioon annab seitsmendat korda välja hea töökeskkonna auhinda ettevõtetele, kus seatakse esikohale töötajate ohutus ja nende tervise hoidmine.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitas viirusekriis, et ohutu töökeskkond on jätkusuutliku ettevõtte tunnus. „Paljud ettevõtted on hakanud süsteemsemalt lähenema hea töökeskkonna loomisele. Saime ju kõik kogemuse, et kui viiruse levikut töökohas takistada ei õnnestu, võib ettevõte sootuks kinni minna,“ kirjeldas ta. „Sel aastal edastasid tööandjad töökeskkonna riskianalüüsid tööinspektsioonile digitaalselt. Ilmselt vaatasid paljud värske pilguga oma töökeskkonnad üle ja on valmis kandideerima hea töökeskkonna auhinnale. Tunnustusega soovime tõsta esile ettevõtteid, kes on teinud enam kui seaduses esitatud nõuete täitmiseks vajalik ja kes võiksid olla teistele eeskujuks,“ selgitas Maripuu.

Hea töökeskkonna auhinnale on oodatud kandideerima ettevõtted, kus ohutu ja tervist hoidev töökeskkond on ettevõtte tegevuse loomulik osa ja sellesse panustatakse pidevalt. Näiteks hinnatakse riske süsteemselt ja töökeskkonnaalastesse tegevustesse on kaasatud töötajad. Samuti on isikukaitsevahendite kasutamine ja ohutusnõuete järgimine loomulik osa tööprotsessist. Oodatud on ettevõtete kogemuslood hea töökeskkonna loomise kohta. Sel aastal palutakse kirjeldada vähemalt ühte head praktikat COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel töökeskkonnas, nt tööprotsessi ohutumaks muutmine, töötajate ja/või kliente kaitsmine nakatumise eest, kaugtöötegijate motiveerimine jmt.

Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ja üle 50 töötajaga ettevõte. Eelmisel aastal anti auhind välja vaid suurettevõtete kategoorias, mille võitis Ericsson Eesti.

Kandideerimise tähtaeg on 30. september.