1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Aasta kaubandusteoks sai muutuvtunnilepingute pilootprojekt
Aasta kaubandusteoks sai muutuvtunnilepingute pilootprojekt

Aasta kaubandusteoks sai muutuvtunnilepingute pilootprojekt

Kaubanduse aastakongressil anti pidulikult üle aasta kaubandusteo auhind, mille muutuvtunnilepingute pilootprojekti eest sai Eesti Kaupmeeste Liit liikmetega.

Muutuvtunnilepingud on töölepingud, milles on fikseeritud tööaja asemel kokku lepitud tööajavahemik. Nii on töötajatele garanteeritud neile sobiv koormus ja tööandjal tekib lihtne võimalus pakkuda lisatöötunde. Lisatöö vastuvõtmise üle otsustab töötaja.

Praeguse ajaraami järgi peaksid kaubandusettevõtted saama muutuvtunnilepinguid sõlmida 2022. aasta algusest kuni 2024. aastani. Tegemist on pilootprojektiga, mille õnnestumisel võiks paindliku tööaja kasutamise võimalus tulevikus laieneda ka teistele sektoritele. Piloot saab teoks tänu sotsiaalpartnerite kokkuleppele, kuhu kuulusid ettevõtete esindajad, ametiühingute esindajad ja sotsiaalministeerium. Kaupmehi esindas Eesti Kaupmeeste Liit.

“Varieeruva töökoormuse soov on kaubandussektoris levinud kõigis vanuserühmades. Soov tööampse teha mõne muu tegevuse kõrvalt on ajas kasvamas nii noorte kui ka vanemaealiste seas, olgu siis põhjusteks teine töökoht, kõikuv koormus koolis, ajamahukad hobid, koduaias askeldamine või lastelaste hoidmine,” märkis liidu juht Nele Peil. “Teiselt poolt on kaubanduses palju hooajalist kõikumist, näiteks seoses kampaaniate või pühadeperioodidega. Muutuvtunnilepingud võimaldavad vähendada liigset administratiivset koormust ning ühildada töötajate ja kaubandusettevõtete vajadusi-ootusi.”

Juhul, kui pilootprojekt ennast õigustab, võib sellest kujuneda uus normaalsus kõigis sektorites ja inimestele, kes soovivad lihtsalt suuremat paindlikkust. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et selline lähenemine võimaldab tulla tööjõuturule inimestel, kellele senised jäigad töösuhted mingil põhjusel ei sobi.

Liit tänas auhinda vastu võttes liidu liikmeid läbirääkimistesse panustamast ja koostööpartnereid sotsiaalministeeriumis, Eesti Ametiühingute Keskliidus, Eesti Tööandjate Keskliidus ja Eesti Teenindus-ja Kaubandustöötajate Ametiühingus valmisoleku eest paindlikele töölepingutele võimalus anda.

Head Uudised GoodNews