Avaleht Majandus ABB Grupi tellimused kasvasid läinud aastal
ABB Grupi tellimused kasvasid läinud aastal

ABB Grupi tellimused kasvasid läinud aastal

ABB_logoJuhtiva energeetika- ja automaatikatehnoloogia-kontserni ABB Grupp tellimused kasvasid 2014. aastal 9%. Tellimused kasvasid kõigis regioonides ja divisjonides vaatamata keerulisele turuolukorrale.

”2014 oli nõudlik aasta, mil me pidime hakkama saama elektrivõrkude ja –süsteemide divisjoni ees seisnud väljakutsete ja tellimuste vähesusega,” märkis ABB Grupi tegevjuht Ulrich Spiesshofer. ”Võtsime otsustavaid meetmeid, et juhtida orgaanilist kasvu, kulusid ja rahavooge.”

”Meie ”Next Level”-strateegia seab ABB tugevale positsioonile globaalse ebakindluse olukorras toimetulekul,“ lisas Spiesshofer. „ABB Grupi nõukogu ettepanek suurendada dividendimakseid kuuendat aastat järjest näitab meie pühendumust pikaajalise jätkusuutliku väärtuse loomisele.”

ABB jätkas 2014. aastal orgaanilise kasvu algatusi. Tellimused kasvasid möödunud aastal 9%. Tellimused kasvasid kõigis piirkondades ja divisjonides vaatamata keerulisele turuolukorrale. Suurte tellimuste (üle 15 miljoni dollari) maht kasvas 50%, baastellimuste (alla 15 miljoni dollari) maht ligi 5%, kusjuures kasvutrend ulatus läbi kvartalite. Saadud täitmata tellimuste maht kasvas 5%.

”Tänu meie orgaanilise kasvu algatustele ning jätkuvatele investeeringutele innovatsiooni ja müüki kasvasid ABB tellimused kiiremini kui turg,” ütles Spiesshofer. ”Selline olukord tõi kaasa soliidse saadud täitmata tellimuste mahu tänavuseks aastaks.”

ABB Grupi müügitulu ning intresside-, maksude- ja amortisatsioonieelne tegevuskasum (EBITDA) oli eelmisel aastal väiksem elektrivõrkude ja –süsteemide divisjoni lõpetamata tellimuste ja projektitasude tõttu, kuid samas kasvasid rahavood. Ettevõtte puhaskasum ulatus 2014. aastal 2,6 miljardi dollarini ning kasum aktsia kohta 1,13 dollarini.

ABB eelmise aasta neljanda kvartali tulemused jäid peamistes kliendisektorites suuresti muutumatuks. Infrastruktuuriettevõtted püsisid kapitalikulutuste osas jätkuvalt ettevaatlikul positsioonil, mis oli tingitud teatud õiguslikest probleemidest Euroopas ja madalamast elektritarbimisest. Samas jätkusid investeeringuid elektriülekandesüsteemidesse. Tööstusklientide osas varieerus nõudlus laialt nii sektorite ja regioonide lõikes. Üldiselt tööstuse nõudlus kasvas nii energeetika kui automaatika valdkonnas. Seejuures oli kasv jõulisem nafta- ja gaasisektoris.

Tellimuste maht jäi viimases kvartalis stabiilseks, saadud täitmata tellimuste maht aga suurenes 5%. USA dollari kallinemine 2014. aasta viimases kvartalis mõjutas samas ka kvartali finantsnäitajaid.

ABB Grupi baastellimused suurenesid aga kuuendat kvartalit järjest. Kasvu toetas oluliselt suurenenud nõudlus nii elektrivõrkude ja –süsteemide kui kesk- ja kõrgepingeseadmete divisjonis, mis peegeldab positiivseid trende tööstusklientide sektoris.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 140 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.