1. Avaleht
  2. Majandus
  3. ANDMEKAITSE PÄEV I Aasta toob andmekaitse valdkonda märgilised muudatused
ANDMEKAITSE PÄEV I Aasta toob andmekaitse valdkonda märgilised muudatused

ANDMEKAITSE PÄEV I Aasta toob andmekaitse valdkonda märgilised muudatused

Täna on rahvusvaheline andmekaitse päev, mis meenutab, et andmekaitse on igapäevane kohustus igas isikuandmeid töötlevas ettevõttes. Sel aastal on andmekaitse valdkonda lisandumas rohkelt uusi väljakutseid, mis nõuavad ettevõtjate tähelepanu ja kohanemist, tõi välja Eesti andmekaitseidu GDPR Register juht Krete Paal.

Andmekaitse on igapäevane kohustus igas isikuandmeid töötlevas ettevõttes.

Krete Paal. Foto: GDPR Register

Andmekaitse üldmääruse (GDPR) nõuded muutuvad aina keerulisemaks ning ettevõtetele tähendab see, et igal hetkel peab olema täpne ülevaade, mida andmetega tehakse, kas dokumendid on uuendatud, kas riskide maandamise meetmed on jätkuvalt asjakohased. “Andmekaitsest on saanud dünaamiliselt arenev valdkond, mis on muutunud äri lahutamatuks osaks,” sõnas Krete Paal.

Andmekaitse uus suund on proaktiivne privaatsuskaitse, kuhu Paali sõnul võiks liikuda ka Eesti ettevõtted, kuna pelgalt vastavuse tagamisest enam ei piisa. “Arvukate kõrge profiiliga andmelekete ja privaatsusskandaalidega seoses ei ole andmekaitse enam lihtsalt seaduslik nõue – tegemist on ärilise eelisega,” rõhutas Paal.

Arvukate kõrge profiiliga andmelekete ja privaatsusskandaalidega seoses ei ole andmekaitse enam lihtsalt seaduslik nõue – tegemist on ärilise eelisega.

Foto: Freepik

Kuna andmekaitse eest ei seisa üksnes ettevõtte juhid või andmekaitsespetsialistid, vaid kõik töötajad, on teadlikkuse tõus ettevõttes ja töötajate koolitamine jätkuvalt üliolulised. “Seda eriti juhul, kui vastutus andmekaitse vastavuse tagamise eest on jagatud erinevate inimeste vahel või kontaktisikud muutuvad. Oluline roll on ka meeskondade koostööl, näiteks andmekaitse ja infoturbe tiimid peavad mõistma teineteise tööd ja tegema koostööd. Ressursside koondamine aitab ennetada mitmeid ühiseid probleeme,” soovitas andmeikaitseidu juht.

Sõltuvalt sellest, millises arenguetapis ettevõtte privaatsusprogramm hetkel on, tasub ettevõtetel keskenduda sisekorralduse ja tööprotsesside optimeerimisele, mis on eriti aktuaalne eelarvepiirangute ja piiratud ressursside korral. Andmekaitse keeles iseloomustab seda termin privacy by design (privaatsuse integreerimine disaini), mis muutub 2024. aastal kesksemaks seoses nii tarkade lahenduste ja tehnoloogiate arenguga kui ka tarbijate ootustega.

“Ettevõttel tasub hinnata, kas eesmärke on võimalik saavutada ilma kolmandaid osapooli kaasamata või kujundada protsessid ümber nii, et informatsiooni kogutakse struktureeritult ja minimaalses mahus,” ütles Paal. Sellele keskendub ka GDPR Register, aidates ettevõtetel tagada andmekaitse vastavust võimalikult lihtsalt ja kuluefektiivselt, optimeerides korduvaid tegevusi. “Mida keerulisemaks kujuneb andmekaitse, seda lihtsamad peavad olema lahendused selle haldamiseks,” soovitas Krete Paal.

Foto: Freepik

Kohanemine globaalsete muudatustega

Eesti ettevõtjatel tasub jälgida globaalseid muudatusi andmekaitse valdkonnas. Peagi kehtima hakkav Euroopa Liidu NIS2 direktiiv ja kübervastupidavuse määrus kehtestavad rangemad standardid küberkaitsele ning sätestavad aruandluse tähtajad rikkumiste korral. “Sel aastal jõustuvad küberjulgeoleku määrused sunnivad ettevõtteid olema läbipaistvamad nii oma rikkumiste kui ka rünnakute osas. Mõjutatud sektorite ettevõtted peaksid jälgima arenguid, kuna need muutuvad selle aasta jooksul nõutavaks,” ütles Krete Paal.

Sel aastal jõustuvad küberjulgeoleku määrused sunnivad ettevõtteid olema läbipaistvamad nii oma rikkumiste kui ka rünnakute osas.

Lisaks ennustavad asjatundjad, et tehisintellekti kasutavad IT-turvalisuse rünnakud muutuvad aina keerukamaks ja automatiseeritumaks. Seega peavad ka ettevõtted oma turvameetmed regulaarselt üle vaatama, et tagada nende vastavus praegustele riskiprofiilidele.

Kohtupraktika areng

Mullu tegi Euroopa Kohus andmekaitse valdkonnas märgilisi otsuseid. “Ka sel aastal ootab meid ees rida olulisi kohtulahendeid, mis mõjutavad andmekaitse tulevikku. Kohtupraktikaga kursis olemine muutub aina kriitilisemaks,” rõhutas Paal.

Foto: Freepik

Kui aega on vähe ja teemasid palju, saab ettevõte kasutada välise andmekaitsespetsialisti teenust või tellida andmekaitsealaseid uudiskirju, näiteks International Association of Privacy Professionalsi Daily Dashboard, kus kajastatakse andmekaitse arenguid.

  • Eesti iduettevõtte poolt loodud GDPR Register on arendatud koostöös IT ekspertidega ning teeb GDPRi nõuete järgimise lihtsaks ja loogiliseks, aidates ettevõtetel ja asutustel efektiivselt hallata GDPR regulatsiooniga kaasnevaid protsesse, toiminguid ja dokumente. 
Head Uudised GoodNews