Avaleht Majandus EAS toetab alates 18. jaanuarist ideekonkursside läbiviimist
EAS toetab alates 18. jaanuarist ideekonkursside läbiviimist

EAS toetab alates 18. jaanuarist ideekonkursside läbiviimist

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab alates 18. jaanuarist lisaks avaliku sektori asutuste innovatsioonihangetele ka ideekonkursside läbiviimist. Toetuse eesmärk on innustada avalikku sektorit otsima uusi lahendusi oma teenuste pakkumisel.

EAS-i juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on avaliku sektori innovatsioonivajadus pidev ja muudatused möödapääsmatud. „Ideekonkursside läbiviimine võimaldab sõeluda välja kõige paremad lahendused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning muutuvate oludega kohanemiseks,“ ütles Harjo.

Ta lisas, et uuendusmeelne avalik sektor on aluseks ka erasektori innovatsioonile ja ekspordile. „Näiteks meie IT-sektori tugevus on paljuski seotud just Eesti avalike teenuste arendamisel saadud kogemustega. Eelmisel aastal sõlmis Eesti ettevõte Helmes Jaapanis lepingu e-tervise ja digiretsepti arendamiseks. Selle tehinguni viis aga varasem digiretsepti arendamise kogemus Eestis,“ selgitas Harjo.

Ideekonkursi toetus võimaldab kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel pöörduda ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste poole, et leida oma väljakutsetele võimalikud lahendused. Parimad ideed saavad ideekonkursi käigus tasustatud ja avaliku sektori organisatsioon saab kogutud ideede baasil uuendada oma teenuseid.

Ideekonkursi toetuse suurus on kuni 45 000 eurot ning toetusmäär 75%. Lisaks ideekonkursside läbiviimisele toetab EAS jätkuvalt ka innovatsioonile suunatud hankeid. Innovatsiooni edendava hanke läbiviimisel võib toetus olla kuni 500 000 eurot. Lisaks uue lahenduse hankimisele toetatakse ka hanke läbiviimist, sealhulgas analüüse, ekspertiise ning kaetakse hankega kaasnevad personalikulud.

Täpsemad toetuse tingimused leiab EAS-i veebist. Samuti ootab EAS kõiki teemast huvituid osalema 27. jaanuaril infotundi.