1. Avaleht
  2. Äri
  3. Eesti Artistide Agentuur: EVEA-ga liitumine toob kasu mõlemale poolele
Eesti Artistide Agentuur: EVEA-ga liitumine toob kasu mõlemale poolele

Eesti Artistide Agentuur: EVEA-ga liitumine toob kasu mõlemale poolele

EVEA kutsub üles erialaliite EVEA-ga liituma, sest see toob kasu mõlemale poolele, nagu põhjendavad ka mitmed EVEA-ga liitunud liidud.

Eesti Turismibusside Ühing liitus EVEA-ga, sest senine valitsuse kriisiabi tellimusvedusid teostavatele bussifirmadele on olnud olematu. Seepärast soovitakse koos EVEA-ga turismibussid teha nähtavaks subjektiks turismisektoris ja anda omapoolseid ettepanekuid otsustajatele riigitasandil toetuste määramisel.

Kuna enamik juhuvedude bussifirmasid on väikeettevõtted, siis üksikult pole nende hääl kuuldav. „EVEA on väga vajalik, sest koondab ja jagab informatsiooni ning seisab väikeste ja keskmiste ettevõtete õiguste eest,“ ütles ühingu juhatuse liige Greta Tammeleht.

Eesti Artistide Agentuuri tegevjuhi Danel Kiige sõnul peeti vajalikuks liituda, et toetada EVEA seisukohti ja püüdlusi hea ettevõtluskeskkonna säilitamisel, ja et see saaks veelgi parem. Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit loodab kiiret ja jõulist abi suurkontsertide korraldajatele, sest kogu sektor on katastroofilises seisus ja täielikult lukus olnud alates märtsist 2020. EVEA saaks liidu hinnangul aidata korraldada kohtumisi otsustajatega ja aidata sellega, et kriisiabi meetmete disainimisel arvestataks nendega.

EVEA juhtkonna soov on teha ka teiste ettevõtlusorganisatsioonidega suuremat koostööd, et ühisel jõul ja nõul muuta paremaks Eesti ärikeskkonda ja ühiste huvide olemasolul teha tulemuslikumat esindustööd riigi ees ka peale kriisi.

„Täna rohkem kui kunagi varem on vajalik valitsuse, otsustajate ja ettevõtjate igapäevane ja normaalne üksteisega suhtlemine ja kaasamine ühise parema tuleviku nimel. Oleme riigile olnud seni ja nüüd veelgi suurema mandaadiga konstruktiivne partner, kes esindab eranditult väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, nii riigi rikkuse loojatena kui ka tööandjatena. Ootame riigilt ka kutset ametlikuks sotsiaalpartneriks kolmepoolsetel läbirääkimistel, sest ligi 90% erasektori töökohti asub väike– ja keskmise suurusega ettevõtetes,“ ütleb EVEA president Heiki Rits.

Suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon 

EVEA liikmeskond on viimase aastaga neljakordistunud, ületades 6000 liiget. See piir ületati hiljuti otseliikmete toel, kuid vahepeal on täienenud ka kollektiivliikmete read ja kokku on nüüd EVEAs koos otse, kollektiiv- ja toetajaliikmetega 6182 liiget.

EVEA on jätkuvalt suurim sektoriülene ettevõtjate esindusorganisatsioon Eestis. Suuruselt teisel ettevõtjate esindusorganisatsioonil Eesti Kaubandus-Tööstuskojal on liikmeid veidi alla 3500.

„Meil on eriti hea meel, et väikeettevõtjad asusid hoogsalt organiseeruma, mõistes, et vaid koos oleme jõud. Plaanime seda kasvutempot hoida. Järgmine siht on 10 000 liiget, kuna ainult nii saame laiendada väike- ja keskmiste ettevõtjate mõjuvõimu otsustajate ja ühiskonna silmis,“ ütles Rits. “Koroonakriisi ajal on väikeettevõtjate probleemid pigem teravnenud, samas kui riigi valmidus nendega tegelda on märgatavalt vähenenud. See veelgi tõstab EVEA kui esindusorganisatsiooni rolli ja vastutust.”

Head Uudised GoodNews