Avaleht Majandus OLE TEADLIK I Eesti idufirma loodud finantsrakendus MyFinancier võimaldab kasutajal saada ülevaate kogu leibkonna finantsseisust
OLE TEADLIK I Eesti idufirma loodud finantsrakendus MyFinancier võimaldab kasutajal saada ülevaate kogu leibkonna finantsseisust

OLE TEADLIK I Eesti idufirma loodud finantsrakendus MyFinancier võimaldab kasutajal saada ülevaate kogu leibkonna finantsseisust

Finantsrakenduse MyFinancier loojad viisid läbi küsitluse, kust selgus, et suurimateks takistusteks rahaasjade planeerimisel ning kontrolli all hoidmisel on eestlaste jaoks ajanappus ja andmete õigele kujule saamine.

MyFinancieri üks loojatest, finantsanalüüsi ja -nõustamise ekspert Kadri Mäsak selgitas, et uuringut läbi viies huvitas finantsrakenduse loojaid vastaja esimene mõte peale küsimuse kuulmist. „Soovisime vastajaid mitte eksitada enda vastuse variantidega ning respondendid said sõnastada enda jaoks suurima probleemi nii nagu see neile pähe tuli. Enam kui 90% vastajatest oskas vähemalt ühte takistavat faktorit nimetada ning vaid üksikud vastajad kirjutasid, et rahasjade planeerimisel ei valmista miski muret,“ sõnas Mäsak.


Vastustest selgus, et Eesti inimeste põhilised mured rahaasjade kontrolli all hoidmiseks on:

  • Rahaasjade haldamisele kulub liiga palju aega;
  • Keeruline või lihtsalt tüütu on andmete õigele kujule saamine (sh andmete sisestamine, tšekkide otsimine, Excelis toimetamine jms);
  • Peresisesed erinevad arusaamad rahaasjadega majandamisest ning pere rahaasjade haldamisest ja juhtimisest;
  • Raske on olla järjepidev;
  • Puudulikud teadmised ja oskused rahaasjade juhtimisest.

Kõige sagedamini (27%) vastati, et muret tekitab andmete koondamine, sisestamine, kogumine ja õigele kujule ühtsesse kohta saamine.

17% vastanutest nimetas frustreerivaimaks asjaks oma rahaasjade haldamisel ajakulu. “Sõna „ajakulu“ oligi vast üks korduvamaid kõigis vastustes ja see on ehk isegi ootuspärane. Tihti toodi ka välja, et on raske leida enda rahaasjade haldamiseks aega töö- ja pereelu kõrvalt,” selgitas finantsanalüüsi ja -nõustamise ekspert Kadri Mäsak.

Kolmandaks segavaks faktoriks osutusid erinevad peresisesed arusaamad rahaasjade majandamisest ja juhtimisest. „Näiteks kui üks pereliige soovib rahaasju juhtida, kuid teine seda ei soovi, siis ei olegi võimalik pere rahaasjadest tervikpilti ette saada,“ selgitas Mäsak.

Vastustest käis murena läbi ka järjepidevuse hoidmine ning teadmiste ja oskuste puudulikkus. Vaid vähesed vastanutest ütlesid, et eraisiku rahaasjade juures midagi segaseks jäävat ja muret tekitavat nende jaoks ei ole.

„Uuringu tulemused näitavad selgelt, et vaid vähesed eestlased on teadlikud, et tänapäeval ei pea enda rahaasjade haldamiseks tšekke korjama või kuhugi äppi või Excelisse neid ükshaaval sisse toksima, kulutades selleks aega,“ tõi välja finantsrakenduse MyFinancier looja.

Eesti idufirma loodud unikaalne finantsrakendus MyFinancier võimaldab kasutajal saada kiirelt ja turvaliselt ülevaate kogu leibkonna finantsseisust, varadest, tuludest ja kuludest, olenemata mis panga kaudu on tehinguid tehtud. Alates 24. augustist pakub Eestis loodud unikaalne finantsrakendus kasutajatele ka automaatset tulu-kulu kannete uuendust enamikust Eestis tegutsevatest pankadest. Kasutaja jaoks tähendab see, et valmiskujul tulu-kulu analüüs kuvatakse sekunditega.

Rakendusse saab lisada ka kõik varad ja kohustused, analüüsida enda tegelikku majanduslikku olukorda ehk netovara väärtust ning selle muutust ajas.