Avaleht Äri Eesti kindlustusandjad maksid mullu 8% rohkem kodukindlustushüvitisi
Eesti kindlustusandjad maksid mullu 8% rohkem kodukindlustushüvitisi

Eesti kindlustusandjad maksid mullu 8% rohkem kodukindlustushüvitisi

Eesti Kindlustusseltside Liit uuendas kodukindlustuse head tava, et see oleks kooskõlas kodukindlustuse arengutega ja aitaks kliendil paremini mõista kodukindlustuse praktikat.

Möödunud aastal maksid kindlustusandjad 33 miljonit eurot kodukindlustuse hüvitisi. Seda on 8% enam kui aasta varem.

Liidu juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on kodukindlustus ajas arenenud. „Näiteks on viimasel ajal tavaline, et kodukindlustusega on kindlustatud kaasaskantavad asjad, nagu nutitelefon või sülearvuti. Hea tava selgitab mõisteid, kindlustuslepingu tingimusi ja kindlustusandja praktikat nii, nagu on Eesti kindlustusvaldkonnas kombeks,“ ütles Potsepp.

Potsepp usub, et uuendatud hea tava aitab muu hulgas kaasa kindlustusvaidluste vähendamisele. „Tava väljatöötamisel võeti kodukindlustuse vaidlusi arvesse. Hea tava põhjal on klientidel ja teistel võimalik paremini mõista kindlustusandja tegevust,“ selgitas Potsepp.

Uuendatud kodukindlustuse heas tavas on senisest põhjalikumalt kirjeldatud kahju hüvitamise reegleid. Toodud on ka piltidega näited olukordadest, mis tavaliselt ei ole kindlustusjuhtumid.

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüti sõnul on kodukindlustuse lepingu sõlmimisel suurim viga, kui valitakse kokkuhoiu mõttes väike koduse vara kindlustussumma, mis aga õnnetuse korral ei ole piisav kodus olnud asjade asendamiseks. „Kui näiteks tulekahju hävitab kõik asjad ja kindlustussumma on väike, siis sellest ei piisa, et endine olukord taastada,“ ütles Kivirüüt ja soovitas järele mõelda, kui palju vara oleks vaja kindlustada.

Tuli on kõige suurem kahjutekitaja kodudes. Mullu juhtus kindlustatud kodudes üle 400 tulekahju, mille kogukahju oli 8 miljonit eurot. Lauspõlengute korral ulatus kahju mõnesaja tuhande euroni, ühe kodupõlengu keskmine kahjusumma oli ligi 20 000 eurot.

Gjensidige kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juhi Maarika Mürgi hinnangul võiks vastutuskindlustus olla kõigi kodukindlustuse lepingute osa. „Kui näiteks teie korteris juhtunud üleujutuse tõttu saavad alumiste naabrite kodud veekahjustusi, siis tuleb teil naabritele tekitatud kahju kinni maksta. Samas esimese korruse korteritest alguse saanud tulekahju levib tavaliselt üles ja seetõttu võivad kahjustada saada just ülemised korterid. Kui teil on kodukindlustusega sõlmitud ka vastutuskindlustuse leping, siis kindlustus hüvitab sellised kahjud,“ selgitas Mürk.

Aastas juhtub kindlustatud kodudes ligi 5000 toruleket, mille kogukahju on 8 miljoni euro ulatuses.