1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Enno Rebane sai Eesti Betooniühingu auliikmeks
Enno Rebane sai Eesti Betooniühingu auliikmeks

Enno Rebane sai Eesti Betooniühingu auliikmeks

Eesti Betooniühingu juhatus tunnustas Betooniühingu auliikmena Enno Rebast, pikaaegset Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektorit ja Eesti Betooniühingu alustuge.

„Aastakümneid on Enno oma vaiksel moel olnud üheks põhiliseks organisaatoriks, kelle püsivus ja järjekindlus on aidanud Betooniühingul jõuda siia, kus me täna oleme,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Imre Leetma. „Võib kindlalt öelda, et ehitusmaterjalitootjate liidu ja betooniühingu edukas tegevus on väga suures osas Enno Rebase elutöö tulemus,” täiendas Leetma.

Auliikme statuudi põhjal on „auliikmeks valimine eriline lugupidamisavaldus nendele isikutele, kellel on suuri teeneid Eesti Betooniühingu eesmärkide elluviimisel. Auliikme valib Eesti Betooniühingu juhatus konsensuse alusel.”

Enno Rebane on sündinud 9. detsembril 1964. Ta on lõpetanud Kolga-Jaani 8-klassilise Kooli (praegu Kolga-Jaani Kool) 1980., Viljandi 5. Keskkooli (praegu Viljandi Paalalinna Kool) 1983, Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneri diplomiga 1990 ja Eesti Diplomaatide Kooli 1992.

Enamiku oma tööelust on ta töötanud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidus (EETL) selle tegevdirektorina (1997-2022). Kuna EETL-is on eraldi tooterühmana suur esindus Eesti betooniettevõtetest, on ta algusest peale aidanud kaasa Eesti betooniala arendamisele. Ta on olnud aktiivselt kaasatud Betooni ja betoontoodete standardimise tehnilise komitee loomisse (1998), samuti Eesti Betooniühingu asutamisse 2004. a.

Standardimisalane tegevus on olnud väga laiapõhjaline – kümnekonna tema kaasasutatud tehnilise komitee hulgas on ka Tsemendi ja lubja ning Täitematerjalide standardimise tehnilised komiteed. Suur on olnud Enno roll 2006. a. alustatud Betooniühingu juhendite koostamisel ja kirjastamisel samuti betoonialase emakeelse sõnavara korrastamisel.

Enno on olnud algusest peale aktiivselt tegev Betoonipäevade (alates 2000. a.) ja Betooni Tehnoloogiapäevade korraldamise juures (al. 2006).

Betooniühingu tegevuses on väga tähtsal kohal olnud betooniala teadmiste ja oskuste levitamine. Enno juhtimisel sai alguse ühingu koolitustegevus, mis jätkub edukalt seniajani.

Enno Rebase otsesel kaasosalusel on Eesti Betooniühing olnud teenäitajaks mitmetele ehitusala ettevõtmistele – olgu siis Eesti vanima seniajani toimuva ehitusvõistlusega „Aasta betoonehitis” (al. 2000. a.) või Betooniühingu juhendite süstemaatilise koostamisega.

Eesti Betooniühing on auliikme staatuse omistanud üheksale isikule. 2010. aastal omistati auliikme nimetus Aadu Kanale, 2012. aastal Toomas Laurile, 2014. aastal Vello Otsmaale, 2015. aastal Arvo Tinnile, 2018. aastal Peep Tederile, 2021. aastal Heiki Meosele ja Viktor Mõisjale ning 2022 Enn Uustalule.

Head Uudised GoodNews