1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Euroopa Investeerimispank laenab Luminorile 115 miljonit eurot ettevõtete toetamiseks Balti riikides
Euroopa Investeerimispank laenab Luminorile 115 miljonit eurot ettevõtete toetamiseks Balti riikides

Euroopa Investeerimispank laenab Luminorile 115 miljonit eurot ettevõtete toetamiseks Balti riikides

Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Luminor Bank AS sõlmisid eile 115 miljoni euro suuruse laenulepingu toetamaks täiendavate laenude andmist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus. EIP laenu kombineerimine Luminori ressurssidega võimaldab pakkuda ettevõtetele Balti riikides üle 332 miljoni euro väärtuses uusi soodsamate tingimustega laene.

  • Laenu eesmärk on parandada piirkonnas juurdepääsu rahastusele ja selle keskmes on rohepöörde toetamine.
  • Leping võimaldab ettevõtetele pakkuda üle 332 miljoni euro väärtuses uusi laene.
  • Täiendav laenuraha on suunatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele.

Laenu eesmärk on stimuleerida Balti riikide majanduskasvu, toetades eelkõige majanduse rohepööret. Rahalisi vahendeid kasutatakse investeeringuteks, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet, aidates Balti riikidel ühtlasi saavutada nende riiklikes strateegiates seatud kliimaeesmärke. Ligikaudu 85% EIP rahastusest peaks toetama ühtekuuluvuspiirkondi ja seega aitama vähendada piirkondlikke erinevusi sissetulekutes.

EIP asepresident Thomas Östros, kes vastutab panga tegevuse eest siin piirkonnas, ütles: „Balti riigid on dünaamilised, vaatavad tulevikku ja keskenduvad majanduses üha enam rohepöördele. Väikeettevõtete ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete parem juurdepääs piisavale rahastusele on oluline nende projektide majandusliku elujõulisuse tagamiseks ja nende kasvu jaoks, ning toetab lõppkokkuvõttes Eestis, Lätis ja Leedus tööhõivet ja sotsiaalset ühtekuuluvust.”

„Luminor on siin selleks, et edendada meie klientide ja meie koduturgude finantstervist, ning kuigi majanduse väljavaade on kogu Euroopas endiselt ebakindel, kindlustab see algatus meie valmisolekut jätkuvalt toetada VKEsid nende laenunõudluse rahuldamisel,” märkis Luminori finantsjuht Palle Nordahl. „Samuti tervitame EIP pühendumust rahastada investeeringuid, mis toetavad üleminekut keskkonnasäästlikumale majandusele, andes samas hoogu meie koduriikide majanduskasvule.”

„Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted seisavad praegu silmitsi mitmete väljakutsetega, nagu madal tarbija kindlustunne ning kõrgete intressimäärade keskkond – see on põhjustanud ettevõtete investeermisotsuste edasilükkamise,” ütles Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko. „Oleme veendunud, et uus rahastamisvõimalus koos Euroopa Investeerimispangaga aitab seda suunda muuta ning annab ettevõtjatele täiendava kindluse ja avaldab nende edasistele investeerimisotsustele positiivset mõju.”

Head Uudised GoodNews