1. Avaleht
  2. Määratlemata
  3. EVEA ootab kandidaate Ettevõtluse Sõbra tiitlile
EVEA ootab kandidaate Ettevõtluse Sõbra tiitlile

EVEA ootab kandidaate Ettevõtluse Sõbra tiitlile

EVEA ootab kandidaate traditsiooniks kujunenud Ettevõtluse Sõbra tiitlile, kes on silma paistnud ettevõtjate jaoks eriti keerulisel 2020. aastal ettevõtluse toetajana ja Eesti elu edendajana.

Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel tiitli saajaid. Tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEA-l endal. Tiitli statuudiga saab tutvuda EVEA kodulehel.

Mullu sai tiitli Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, mis on taasiseseisvunud Eesti vanim järjepidev riiklik ettevõtluse tugistruktuur, mis pakub tasuta nõustamisteenust nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele igas Eesti maakonnas. Nad mängivad tähtsat rolli uute ettevõtjate kasvatamisel, oma piirkondadesse investeeringute meelitamisel ja ettevõtjate koostöö arendamisel.

Varasemalt on nimetatud tiitli teiste hulgas pälvinud president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. märts. Kandidaate saab esitada, kirjutades evea@evea.ee. Tiitli saaja tehakse teatavaks märtsi lõpus ja auhind antakse seekord tulenevalt viiruse suurest levikust ja kehtestatud piirangutest üle personaalselt ilma suurema tseremooniata.

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on EVEA seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt kui ainult liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt.

Head Uudised GoodNews