Avaleht Hea Eesti asi KAS TEADSID? I Subtiitrid lastesaadete all toetavad laste lugemisoskust ja aitavad õppida keelt
KAS TEADSID? I Subtiitrid lastesaadete all toetavad laste lugemisoskust ja aitavad õppida keelt

KAS TEADSID? I Subtiitrid lastesaadete all toetavad laste lugemisoskust ja aitavad õppida keelt

Kuigi subtiitrite kasulikust mõjust on uurimusi tehtud juba aastakümneid, on see teadmine laiema avalikkuse ette jõudnud alles küllaltki hiljuti. Nüüd kasutatakse samakeelsete subtiitritega saateid laste lugemisoskuse toetamiseks juba mitmes riigis. Küll aga ei piirdu subtiitrite kasulikkus ainult lugemise toetamisega, vaid kasu saavad ka kuulmislangusega lapsed ning eesti keele õppijad. Seetõttu oleks ehk aeg kaaluda ka meie telekanalites jooksvatele lastesaadetele eestikeelsete subtiitrite lisamist.

Subtiitritel on mitmeid kasutegureid

Esimesed uuringud selle kohta, kuidas kuulmislangusega inimestele mõeldud subtiitreid saab väga edukalt kasutada keeleõppe eesmärgil, avaldas Harvardi teadlane dr Karen Price juba 1983. aastal. Sellest alates on läänemaailmas samakeelsete subtiitrite kasulikkuse kohta tehtud uuringud keskendunud eelkõige nende keeleõppijaid abistavale mõjule. Aastate jooksul on kogunenud hulgaliselt tõendeid selle kohta, kuidas samakeelsed subtiitrid aitavad sõnavara suurendada ning keeleõpet toetada.

Seda, kuidas samakeelsed subtiitrid lugemaõppijaid aitavad, hakkas 2000ndate alguses laiemalt uurima dr Brij Kothari Indias. Oma aastatepikkuste uuringute käigus leidis ta, et subtiitritega populaarsete Bollywoodi filmide vaatamine kahekordistas lapse heaks lugejaks saamise tõenäosust viie aasta jooksul. Nähes oma uuringutes paljulubavaid tulemusi ning tundes, et neid oleks vaja laiemale avalikkusele tutvustada, hakkas dr Kothari propageerima lastesaadetele samakeelsete subtiitrite lisamist. Nüüdseks on Indias teda saatnud suur edu.

Dr Kothari uuringute tähendusrikkad tulemused levisid mõne aasta eest ka Inglismaale. Saanud Indias nähtud tulemustest innustust, hakkasid Henry Warren ja Oli Barrett MBE enda ümber koondama ka teisi inimesi, kes nägid, et nii lihtsat, kuid geniaalset tööriista ei tohiks kasutamata jätta. Idee kogus Ühendkuningriigis kiiresti poolehoidjaid nii akadeemikute kui meelelahutusmaailma tähtede seas, nende hulgas eestlastelegi tuntud Stephen Fry. Tänaseks on nende loodud eestkosterühmitus Turn On The Subtitles kasvanud maailma suurimaks laste lugemisoskust toetavaks projektiks.

SupakadSisse toetab laste lugemisoskuse toetamist läbi subtiitrite

Läbi oma tutvuse Henry Warreniga, jõudis idee ka SupakadSisse asutaja Liisi Pajula kõrvu. Samamoodi nagu teised, kes subtiitrite potentsiaali näitavatest teadusuuringutest süttisid, sattus ka Liisi ideest kiiresti vaimustusse, nähes ka Eestis samakeelsetele subtiitritele potentsiaalseldi kasutusvõimalusi näiteks integratsiooni ning laste lugemisoskuse toetamisel. Ta kutsus kokku grupi – akadeemikud, lapsevanemad, õpetajad ja asjaarmastajad, kelle südameasjaks sai subtiitrite lisamine lastesaadetele. Kogu gruppi juhib oma missioonil samasugune vaimustus ideest, mis paneb osalejaid oma muude tööde ja tegemiste kõrvalt rõõmsalt selle ellukutsumiseks panustama.

SupakadSisse eesmärk on saavutada olukord, kus igal eestikeelsel lastesaatel oleksid all ka eestikeelsed subtiitrid. Olles tutvunud aastakümnetepikkuse teadustööga samakeelsete subtiitrite teemal, on nad veendunud, et see aitaks lastel kiiremini lugema õppida, kuulmislangusega noortel lastesaadetest sügavamalt osa võtta ning neil, kes eesti keelt alles õpivad, see kiiremini selgeks saada. “Ajame seda asja, sest usume lihtsate ideede suurde jõudu. Lisaks teame praktikute ning lapsevanematena seda, kui raske aeg on viimane aasta hariduses olnud. Leiame, et praeguses olukorras peaksime tegema kõik, et laste ja noorte hariduses tekkinud lünkade täitmiseks olemasolevaid vahendeid võimalikult efektiivselt ära kasutada,” räägivad nad.

SupakadSisse soovib, et eestikeelsetel lastesaadetel oleksid vaikimisi all eestikeelsed subtiitrid. Aastakümneid kestnud teadusuuringuid on näidanud, et samakeelsete subtiitritega meedia vaatamine õpetab lapsi lugema, annab võimaluse kuulmislangusega noortel saadetest osa võtta ning samuti aitab noortel võõrkeele õppijatel kiiresti eesti keel selgeks saada.

Faktid:

  • Keskmine eestlane vaatab päevas 2,2 tundi telekat.
  • Umbkaudsete arvutuste kohaselt kuuleb ja loeb laps ühe 20-minutilise saate jooksul umbes 2500 sõna.
  • Aastas võrduks selline subtiitritega meediatarbimise kogus pea 10 tuhande lehekülje lugemisega. Võrdluseks võib tuua, et terves eestikeelses “Harry Potteri” seitsmeraamatulises sarjas on lehekülgi kokku 3530.
  • Indias aitas populaarsete Bollywoodi filmide vaatamine lapse heaks lugejaks saamise tõenäosust kahekordistada: 20,2% kontrollgrupi lastest suutis viie aasta jooksul jõuda ajalehe lugemiseni, aga subtiitritega saateid vaadanud lastest sai sellega hakkama 45%.
  • Subtiitrite lisamine meediale aitab kuulmislangusega lastel vaadatavast paremini aru saada ning ekraanilt edukalt õppida. Samuti suurendab subtiitrite lisamine kõigi vaatajate sisust aru saamist (mis on eriti oluline hariduslike saadete puhul). Näiteks ühes Floridas tehtud uuringus vastas 99% küsitletud tundengitest, et subtiitrid aitasid neil videoloengutest paremini aru saada.
  • Võõrkeele õppijate puhul: Võrreldes viit gruppi – ainult audio, ainult video, video + audio ning video + audio ja tõlgitud subtiitrid, on video + audio ja subtiitrid, mis on samas keeles kui heli, parim viis suurendada nii sõnavara kui kuulatavast materjalist paremini aru saamist.
  • Kuigi Eesti on lugemisoskuselt maailma tipus, on ka Eestis 11% neid lapsi, kes ei saavuta põhikooli lõpuks ka baastaset lugemisoskustes ja madalama sotsiaalmajandusliku taustaga laste seas jääb haridustase veel poolteist aastat maha. USAs tehtud uuringu järgi aitas subtiitritega meedia tarbimine just selliste laste lugemisoskusele kõige rohkem kaasa.

Kui ka sina said innustust sellest lihtsast, kuid geniaalsest ideest, siis anna endast märku! SupakadSisse ootab kõiki toetajaid alates heast sõnast kuni konkreetsete projektideni. Loe lähemalt kodulehelt.