Avaleht Äri Kes on tänavu enim preemiaid saanud?
Kes on tänavu enim preemiaid saanud?

Kes on tänavu enim preemiaid saanud?

38% töötajatest on viimase kuue kuu jooksul saanud ebaregulaarseid preemiaid, mida on 4 protsendipunkti võrra enam kui eelmisel aastal, selgus cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud enam kui 10 000 vastajaga tööturu-uuringu tulemustest. Keskmine preemia suurus oli 2083 eurot (siin ja edaspidi brutotasuna).

Aasta-, poolaasta- või kvartalipreemiate saajate seas on enim elektrienergia ja soojuse tootmisega seotud töötajaid, samuti panganduse ja õigusvaldkonna töötajaid, kellest on preemiaid saanud rohkem kui pooled (vastavalt 57% ja 56%).

Ka avalikus sektoris olid töötajatel head võimalused viimasel poolaastal lisaraha saada, sest preemiat maksti 54% töötajatest. Rohkem kui pooltele töötajatele maksti preemiat ka juhtimise, konsultatsiooni, analüüsi ja arenduse alal.

„Keskmine preemia suurus oli elektrienergia ja soojuse tootmisega seotud töötajatel 3737 eurot (138% kuupalgast), panganduses 2302 eurot (83% kuupalgast), õigusvaldkonnas 3816 eurot (85% kuupalgast) ja avalikus sektoris 1440 eurot (64% kuupalgast),” tõi uuringust esile cvkeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler, kes lisas, et suured ja sagedamini makstavad preemiad on üks olulisemaid tegureid, mis paneb töötajaid töökohta vahetama.

IT-sektoris ulatus keskmine preemia üle 4000 euro

Kõrgeimat preemiat maksti IT-sektoris, kus keskmine preemia oli 4172 eurot (119% kuupalgast). Ebaregulaarseid preemiaid on kokku saanud 41% IT-sektori töötajatest.

Lisaks elektrienergia ja soojuse tootmisega seotud ning õigusvaldkonna töötajatele maksti rohkem kui 3000-eurost keskmist preemiat ka juhtimise, konsultatsiooni, analüüsi ja arenduse alal töötavatele inimestele, kelle keskmine preemia oli 3875 eurot (111% kuupalgast), ning ka ehitussektori töötajatele (3752 eurot, 125% kuupalgast).

Ametirühmade lõikes teenisid enim preemiat organisatsioonide juhid, kelle keskmine preemia oli 146% kuupalgast, mis teeb keskmiseks preemiaks tervelt 5419 eurot. Pea 5000-eurost keskmist preemiat maksti ka valdkonna või teenistuse juhtidele, kus keskmine preemia oli 134% kuupalgast ehk 4837 eurot.

„Suuremaid ja pikema perioodi preemiaid makstakse töötajatele, kelle töö eesmärgid ja mõõtmise perioodid on pikaajalised ning töötaja tegevusel on suur mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele,” selgitas uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Seeder lisas, et kui aasta tagasi moodustasid preemiad keskmiselt 71% töötasust, siis tänavu on see näitaja 81%.

Tippspetsialistide preemia oli keskmiselt 2600 eurot (92% kuupalgast), müügitöötajatel 2359 eurot (90% kuupalgast),  keskastme spetsialistidel 1635 eurot (76% kuupalgast), kontoriametnikel 1385 eurot (75% kuupalgast), seadme- ja masinaoperaatoritel 952 eurot (56% kuupalgast), oskustöötajatel 834 eurot (53% kuupalgast), klienditeenindajatel 666 eurot (50% kuupalgast) ja lihttöölistel 528 eurot (42% kuupalgast).

  • Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2023. esimese poolaasta küsitlusele vastas 10 532 töövõtjat.